Lapsivaikutusten arviointi (lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi) -perusteet

Koulutus alkaa
18.9.2019
Koulutus päättyy
18.9.2019
Haku alkaa
17.6.2019
Haku päättyy
9.9.2019
Hinta
89 € /hlö (+alv 24%)
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Toimitko sinä työssäsi lasten, nuorten, perheiden kanssa tai valmisteletko päätöksiä heille suunnatuista palveluista? Pohditko mitä vaikutuksia palveluissa tapahtuvilla muutoksilla tai niihin suunnatuilla päätöksillä on?

Jatkuvasti tehdään erilaisia ja eritasoisia päätöksiä, jotka koskettavat lapsia, nuoria ja perheitä. Mitä seurauksia ja vaikutuksia näillä päätöksillä on lasten ja nuorten sekä perheiden elämään, tulisi selvittää ennakkoon ennen päätöksentekoa. Lapsivaikutusten arviointi on työväline vaikutuksien selvittämiseen ja se perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen.

Pääministeri Rinteen hallitusohjelman (s. 145) lapsiperhestrategia perustuu tietoon ja tutkimukseen sekä edistää lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa ja jossa hallitus sitoutuu arvioimiaan päätösten lapsivaikutuksia, edistämään lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista sekä lasten ja nuorten osallisuutta. Lapsiperhestrategian tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella myös muut julkiset toimijat, etenkin kunnat ja kuntayhtymät, korkeakoulut ja opetuksen järjestäjät, järjestöt, seurakunnat sekä elinkeinoelämä ja valmistelutyössä hyödyntää esimerkiksi Lapsen aika 2040 -raporttia. Kyseisessä raportissa on nostettu lapsivaikutusten arviointi yhdeksi johtamisen työvälineeksi, jolla toteutetaan lapsen oikeuksiin sekä tietoon perustuvaa hallintoa ja päätöksentekoa.

Lapsivaikutusten arvioinnin prosessi tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätösesityksen valmistelun alkaessa. Arviointiprosessin oikea-aikainen aloitus perustuu päätöstä valmistelevien virkamiesten ja asiantuntijana toimivien henkilöiden taitoon tunnistaa lapsivaikutusten arvioinnin tarve, sekä hahmottaa arviointiprosessi vaikutuksien selvittämiseksi. Arviointiprosessin keskiössä tulee olla lasten, nuorten ja perheiden osallisuus sekä kuuleminen. Arviointi voi edellyttää päätöksen laajuuden mukaan myös monialaista ja poikkihallinnollista tarkastelua.

Osallistumalla peruskoulutukseen saat perustiedot ja -taidot tunnistaa lapsivaikutusten arvioinnin lähtökohdat sekä kriteerit.

Kenelle peruskoulutus on suunnattu
Kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille.

Aika
ke 18.9.2019 klo 12.00-15.30

Koulutuksen tavoite
- Saamaan perustiedot lapsivaikutusten arvioinnista ja sen toteutuksesta.
- Tunnistamaan mistä, milloin ja miksi tulisi tehdä lapsivaikutusten arviointi.
- Hahmottamaan onnistuneen lapsivaikutusten arvioinnin edellytyksiä.

Koulutuksen sisältö
- Tutustutaan lapsivaikutusten arvioinnin perusasioihin ja lapsen oikeuksiin.
- Tutustutaan erilaisiin esimerkkeihin toteutetuista lapsivaikutusten arvioinneista Suomessa.
- Käydään läpi LAVA-malli työvälineenä lapsivaikutusten arvioinnin toteutukseen sekä mitkä ovat onnistumisen edellytyksiä.

Koulutuksen toteutustapa
Esittelynä, osallistavana keskusteluna ja ryhmäporinoina

Palautteet/parhaat kokemukset koulutukseen aikaisemmin osallistuneilta:
”Riittävän nopea tempo ”
”Yleisesti sain hyvän ja kattavan tietopaketin”
”Esimerkit, konkreettiset”
”Kokonaisnäkemys”


Paikka
Centria-ammattikorkeakoulu / Centria tutkimus ja kehitys, Vierimaantie 7, Ylivieska

Hinta
89 € /hlö (+alv 24%) sisältäen kahvin, sekä todistuksen koulutukseen osallistumisesta.

Kouluttaja
Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja (isomman ryhmän kanssa myös Teija Roiha, Soite)

Kivioja (sosionomi YAMK) toimii yrittäjänä toteuttaen lapsivaikutusten arviointeja ja siihen liittyviä koulutuksia (www.evaus.fi). Nykyään hän toimii myös Keski-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) muutosagenttina. Aikaisemmin hän on toiminut sosiaaliohjaajana, osallisuusasiantuntijana sekä erityisasiantuntijana LAPE:ssa. Kiviojalla on laajaa kokemusta ja tietoa lasten, nuorten sekä perheiden palveluista kunta-, sote- ja järjestötoimijoiden näkökulmasta. Hän on toteuttanut useamman lapsivaikutusten arvioinnin Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle ja ollut mukana kansallisesti kehittämässä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa. Kivioja ottaa koulutuksessa huomioon osallistujien taustaorganisaationäkökulman ja heidän vastuualueelleen sijoittuvat tarpeet lapsivaikutusten arvioinnista. Hän käyttää koulutuksissaan osallistavaa työotetta ja konkretisoi aihetta käytännön läheisesti.

Ilmoittautuminen
Anja Nikkarikoski 044 4492 720, anja.nikkarikoski@centria.fi
Paula Oja 044 4492 721, paula.oja@centria.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi perua maksutta viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme koulutuksen hinnan.
Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Seuraa meitä somessa: