Lapsivaikutusten arviointi (lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi) -perusteet

Koulutus alkaa
27.2.2020
Koulutus päättyy
27.2.2020
Haku alkaa
9.1.2020
Haku päättyy
20.2.2020
Hinta
89 € /hlö (+alv 24%)
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Toimitko sinä työssäsi lasten, nuorten, perheiden kanssa tai valmisteletko päätöksiä heille suunnatuista palveluista? Pohditko mitä vaikutuksia palveluissa tapahtuvilla muutoksilla tai niihin suunnatuilla päätöksillä on?

Jatkuvasti tehdään erilaisia ja eritasoisia päätöksiä, jotka koskettavat lapsia, nuoria ja perheitä. Mitä seurauksia ja vaikutuksia näillä päätöksillä on lasten ja nuorten sekä perheiden elämään, tulisi selvittää ennakkoon ennen päätöksentekoa. Lapsivaikutusten arviointi on työväline vaikutuksien selvittämiseen ja se perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lapsivaikutusten arvioinnin prosessi tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätösesityksen valmistelun alkaessa. Arviointi toteuttaa valmistelussa lapsen edun harkintaa sekä tuo esille päätökseen liittyvät haitat ja hyödyt lapsen oikeuksien näkökulmasta. Toteutuksen keskiössä on lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja kuuleminen. Toteutus voi edellyttää päätöksen laajuuden mukaan myös monialaista ja poikkihallinnollista tarkastelua sekä arviointia.

Osallistumalla peruskoulutukseen saat perustiedot ja -taidot tunnistaa lapsivaikutusten arvioinnin lähtökohdat sekä kriteerit.

Kenelle peruskoulutus on suunnattu
Kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville sekä aiheesta kiinnostuneille.

Aika
to 27.2.2020 klo 12.00-15.30

Koulutuksen tavoite
- Saamaan perustiedot lapsivaikutusten arvioinnista ja sen toteutuksesta.
- Tunnistamaan mistä, milloin ja miksi tulisi tehdä lapsivaikutusten arviointi.
- Hahmottamaan onnistuneen lapsivaikutusten arvioinnin edellytyksiä.

Koulutuksen sisältö
- Tutustutaan lapsivaikutusten arvioinnin perusasioihin ja lapsen oikeuksiin.
- Tutustutaan erilaisiin esimerkkeihin toteutetuista lapsivaikutusten arvioinneista Suomessa.
- Käydään läpi LAVA-malli työvälineenä lapsivaikutusten arvioinnin toteutukseen ja siinä onnistumisen edellytyksiä.

Koulutuksen toteutustapa
Esittelynä, osallistavana keskusteluna ja ryhmäporinoina

Palautteet/parhaat kokemukset koulutukseen aikaisemmin osallistuneilta:
”Riittävän nopea tempo ”
”Yleisesti sain hyvän ja kattavan tietopaketin”
”Esimerkit, konkreettiset”
”Kokonaisnäkemys”


Paikka
Centria-ammattikorkeakoulu / Centria tutkimus ja kehitys, Vierimaantie 7, Ylivieska

Hinta
89 € /hlö (+alv 24%) Hinta sisältää koulutusmateriaalin, todistuksen sekä iltapäiväkahvin.

Kouluttaja
Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

Kivioja (sosionomi YAMK) toimii yrittäjänä toteuttaen lapsivaikutusten arviointeja ja siihen liittyviä koulutuksia (www.evaus.fi). Hän on aiemmin toiminut Keski-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) muutosagenttina ja erityisasiantuntijana sekä sosiaaliohjaajana ja osallisuusasiantuntijana. Kiviojalla on laajaa kokemusta ja tietoa lasten, nuorten sekä perheiden palveluista kunta-, sote- ja järjestötoimijoiden näkökulmasta. Hän on toteuttanut lapsivaikutusten arviointeja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle ja kuntatoimijoille sekä ollut mukana kansallisesti edistämässä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa. Kivioja ottaa koulutuksessa huomioon osallistujien taustaorganisaationäkökulman ja heidän vastuualueelleen sijoittuvat tarpeet lapsivaikutusten arvioinnista. Hän käyttää koulutuksissaan osallistavaa työotetta ja konkretisoi aihetta käytännön läheisesti.

Ilmoittautuminen
Anja Nikkarikoski 044 4492 720, anja.nikkarikoski@centria.fi
Paula Oja 044 4492 721, paula.oja@centria.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 19.2. mennessä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme koulutuksen hinnan. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Seuraa meitä somessa: