Lapsivaikutusten arviointi (lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi) -syventävä koulutus

Koulutus alkaa
12.3.2020
Koulutus päättyy
12.3.2020
Haku alkaa
9.1.2020
Haku päättyy
27.2.2020
Hinta
150 € /hlö (+alv 24%)
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Toimitko sinä työssäsi lasten, nuorten, perheiden kanssa tai valmisteletko päätöksiä heille suunnatuista palveluista? Pohditko mitä vaikutuksia palveluissa tapahtuvilla muutoksilla tai niihin suunnatuilla päätöksillä on?

Jatkuvasti tehdään erilaisia ja eritasoisia päätöksiä, jotka koskettavat lapsia, nuoria ja perheitä. Mitä seurauksia ja vaikutuksia näillä päätöksillä on lasten ja nuorten sekä perheiden elämään, tulisi selvittää ennakkoon ennen päätöksentekoa. Lapsivaikutusten arviointi on työväline vaikutuksien selvittämiseen ja se perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lapsivaikutusten arvioinnin prosessi tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätösesityksen valmistelun alkaessa. Arviointi toteuttaa valmistelussa lapsen edun harkintaa sekä tuo esille päätökseen liittyvät haitat ja hyödyt lapsen oikeuksien näkökulmasta. Toteutuksen keskiössä on lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja kuuleminen. Toteutus voi edellyttää päätöksen laajuuden mukaan myös monialaista ja poikkihallinnollista tarkastelua sekä arviointia.

Osallistumalla syventävään koulutukseen hankit tietoa ja taitoa lapsivaikutusten arvioinnin toteutuksiin sekä linjauksiin.

Kenelle syventävä koulutus on suunnattu (edellyttää lapsivaikutusten arvioinnin perusasioiden tuntemusta)
Erityisesti kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja seurakuntien toimijoille, virkamiehille ja luottamushenkilöille.

Aika
to 12.3.2020 klo 9-15

Koulutuksen tavoite
- Auttaa tunnistamaan lapsivaikutusten arviointiin liittyviä tarpeellisia linjauksia organisaatiossa.
- Auttaa hahmottamaan eri laajuisten lapsivaikutusten arviointien prosesseja (suppea, kattava ja laaja) ja niiden edellytyksiä.
- Auttaa omaksumaan malleja ja työvälineitä lapsivaikutusten arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksen sisältö
- Lyhyt kertaus lapsivaikutusten arvioinnin perusteista (edellyttää osallistujilta näiden tuntemista ja hallintaa).
- Käsitellään menneitä ja tulevia päätöksiä omalla toimialalla sekä oman organisaation mahdollisia/tarvittavia linjauksia lapsivaikutusten arvioinnin osalta.
- Harjoitellaan lapsivaikutusten arvioinnin laajuuden tunnistamista sekä prosessin hahmotusta konkreettisilla esimerkeillä.
- Tehdään lapsivaikutusten arvioinnin suunnitelma sekä tunnistetaan tarvittavat menetelmät ja aikataulutus.

Koulutuksen toteutustapa
Esittelynä ja pienryhmätyöskentelynä, sisältää ennakkotehtävän.

Palautteet/parhaat kokemukset koulutukseen aikaisemmin osallistuneilta:
”Hyvää konkreettista apua miten vaikutuksia kokonaisvaltaisesti arvioidaan”
”Yleisesti ottaen kokonaisuus hyvä. Käytännön esimerkit”

Paikka
Centria-ammattikorkeakoulu / Centria tutkimus ja kehitys, Vierimaantie 7, Ylivieska

Hinta
150 € /hlö (+alv 24%). Hinta sisältää koulutusmateriaalin, todistuksen sekä aamukahvit. Lounas ja iltapäiväkahvi omakustanteisia.

Kouluttaja
Katja Kivioja, EVAus-palvelut Kivioja

Kivioja (sosionomi YAMK) toimii yrittäjänä toteuttaen lapsivaikutusten arviointeja ja siihen liittyviä koulutuksia (www.evaus.fi). Hän on aiemmin toiminut Keski-Pohjanmaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) muutosagenttina ja erityisasiantuntijana sekä sosiaaliohjaajana ja osallisuusasiantuntijana. Kiviojalla on laajaa kokemusta ja tietoa lasten, nuorten sekä perheiden palveluista kunta-, sote- ja järjestötoimijoiden näkökulmasta. Hän on toteuttanut lapsivaikutusten arviointeja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle ja kuntatoimijoille sekä ollut mukana kansallisesti edistämässä lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönottoa. Kivioja ottaa koulutuksessa huomioon osallistujien taustaorganisaationäkökulman ja heidän vastuualueelleen sijoittuvat tarpeet lapsivaikutusten arvioinnista. Hän käyttää koulutuksissaan osallistavaa työotetta ja konkretisoi aihetta käytännön läheisesti.

Ilmoittautuminen 27.2. mennessä
Anja Nikkarikoski 044 4492 720, anja.nikkarikoski@centria.fi
Paula Oja 044 4492 721, paula.oja@centria.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen voi perua maksutta 27.2. mennessä. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 50% osallistumismaksusta. Peruuttamattomasta koulutuspaikasta veloitamme koulutuksen hinnan.
Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Koulutuksen toteutuminen vahvistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Seuraa meitä somessa: