Lean-koulutus yritykselle räätälöitynä

Hinta
Pyydä tarjous
Laajuus
sopimuksen mukaan, esim. 2 pv
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Lean-analyysillä kohti jatkuvaa parantamista

Lean-koulutus toteutetaan käytännönläheisesti erilaisten tuotannonsimulointiharjoitusten avulla.

Tavoitteena on havainnollistaa tuotannollisen prosessin laatuongelmat ja niiden vaikutus toiminnalle, hukan ja vaihtelun tunnistaminen tuotantoprosesseista sekä niiden merkitys yritykselle. Koulutuspäivien aikana haetaan ratkaisuja tuotannollisen toiminnan tehokkuuden kasvattamiseen, hukan ja vaihtelun pienentämisen keinoihin.

Tuotannon simuloinnin ensimmäinen vaihe paljastaa tuotannollisen toiminnan tavanomaisimmat ongelmat, kiireen, vaihtelun, epätasaisen laadun ja vaikeuden ennakoida toimitusaikaa. Simuloinnin aikana seurataan koko tehtaan tulosta ja eri toimenpiteiden vaikutusta tulokseen ja tekemiseen.

Koulutus soveltuu kaikille tuotannon työntekijöistä esimiehiin ja yritys­johtoon, jotka hakevat keinoja pärjätä paremmin kiristyvillä markkinoilla.

Hyödyt ja tavoitteet
- Peruskäsitys kehittämisen vaiheistamisesta
- Omakohtainen kokemus imuohjautuvasta laatua tuottavasta prosessista
- Havainnolliset esimerkit kehittämistoimien vaikutuksista 

Koulutuksen sisältö
Sisältö räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan. Se voi olla esimerkiksi kaksipäiväisessä koulutuksessa seuraava:

Parannuspotentiaalin konkretisointi
• Lean -perusteet: mitä Lean tarkoittaa käytännössä?
• Mistä hukka syntyy?
• Arvoa lisäävä aika ja ei-arvoa lisäävä aika
• Tuotannon arvovirta ja sen kuvaaminen
• Tuotannon virtaus ja pullonkaulat
• Lean - tuotannon simulointi
• Funktionaalinen tuotanto
• Solutuotanto
• Kanban - ylituotannon esto
• Tasoitettu tuotanto
• Yhteenveto päivän aiheista

Prosessin laatu ja seuranta
• Miten prosessin vaihtelu näkyy epäonnistumisena
• Millä keinoin prosessin vaihteluun vaikuttaa
- erityissyy
- satunnaissyy
• Laatutaulut prosessien parantamisessa
• Normaalivaihtelunrajojen laskenta
• Esimerkki laatutaulun käytöstä

Koulutuspaikka
Centria tutkimus ja kehitys tai yrityksen omat tilat

Lisätiedot
koulutuspäällikkö Paula Oja 044 4492 721, paula.oja@centria.fi

Seuraa meitä somessa: