Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta / AVA1007 S17/1

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
13.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
10.9.2017
Hinta
50,00 €
Laajuus
5,00
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso koostuu seuraavista osa-alueista: yrittäjän ammatin edellytykset - yritysideasta liikeideaksi, liiketoiminnan suunnittelu - liiketoimintasuunnitelman laatiminen - perustamistoimet ja yrittäjän velvoitteet (mm. lupa-asiat) - kannattava yritystoiminta ja yrityksen rahoitus - yrityksen käytännön toiminta - verkostoituminen ja yritysyhteistyö - riskienhallinta   Opintojakso on kehitetty aiemmin Averkon tarjonnassa olleesta Yrityksen perustaminen ja liiketoiminnan suunnittelu (4 op) -opintojaksosta.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida liikeideaa ja tehdä sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman. Opiskelija tietää yrityksen perustamisen prosessin ja osaa hoitaa sen. Opiskelija tuntee yrityksen toimintaprosessit ja osaa suunnitella ja organisoida yrityksen käytännön toiminnan sekä arvioida toiminnan riskejä.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakson kohderyhmänä ovat korkeakouluopiskelijat sekä kaikki oman yrityksen perustamista tai liiketoimintasuunnitelman laatimista suunnittelevat ja muut aiheesta kiinnostuneet. Sopii aloittaville yrittäjille sekä toimiville yrittäjille, jotka haluavat päivittää olemassa olevaa liiketoimintasuunnitelmaansa.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suorittamistapoina ovat oppimistehtävät, yhteinen työskentely oppimisympäristössä (verkkokeskustelut, blogi ym.), asiantuntijaluennot sekä itsenäinen tiedonhaku tehtävien pohjaksi. Opintojakson hyväksyttävä suoritus edellyttää osallistumista yhteiseen verkkotyöskentelyyn oppimisympäristössä.    

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: