Logistiikka / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
22.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
25.11.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00€
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella, kehittää ja hallita yrityksen logistisia toimintoja, esimerkiksi hankinta- ja tuotantologistiikkaa, varastointia ja kuljetuksia. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan logistiikan merkitystä yritystoiminnassa, raaka-aineiden kierrätyksessä ja uusiokäytössä. Opintojaksolla opiskellaan myös yrityksen paperitonta tiedonsiirtoa sekä logistiikkaan liittyvää lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelu tapahtuu Optiman opiskelumateriaalin, kirjallisuuden, internetmateriaalin ja muun lähdemateriaalin pohjalta. Jokaiseen osioon sisältyy oppimistehtäviä. Opettajatutor kommentoi ja arvioi kaikki tehtävät. Opintojakson lopuksi opiskelija tarkastelee omaa oppimistaan tällä opintojaksolla. Itsearviointiraportti on osa opintojakson suorituksia ja se myös arvioidaan.
Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti.
Opintojakso jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
1. Johdanto
2. Hankintalogistiikka
3. Tuotantologistiikka
4. Varastointi
5. Kuljetukset
6. Logistiikka ja yrityksen talous
7. Paperiton tiedonsiirto
8. Vihreä logistiikka
9. Logistiikan lainsäädäntö

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: