Minä korkeakouluopiskelijana / AVA1033-3014

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
20.11.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
13.9.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
20,00€
Laajuus
2
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija tunnistaa ja arvioi omia oppimiseen vaikuttavia osatekijöitä. Hän osaa kehittää oppimisen taitojaan ja omia voimavarojaan. Opiskelija perehtyy akateemiseen kirjoittamiseen. Hän pystyy arvioimaan lähdemateriaalia ja on tietoinen opiskelun etiikasta. Opiskelija oppii laatimaan kirjallisessa muodossa palautettavan raportin tai esseen opinnäytetyöohjeen mukaisesti. Hän hallitsee lähdeviittaustekniikan. Opiskelija suunnittelee opintojaan tavoitteellisesti.

Opiskelija saa kokemuksen (yhteisöllisestä) projektista ja osaa käyttää työn suunnitteluun ja toteutukseen erilaisia digivälineitä. Opiskelija osaa rakentavasti arvioida ja reflektoida omien kehittämistavoitteidensa toteutumista sekä projektin onnistumista annettujen kriteereiden pohjalta.

Opintojakson tavoitteet

Oppimisen yksilöllisyys, opiskelukyky, opiskelutaidot ja omat voimavarat, opintojen suunnittelu

Opintojakson kohderyhmä

Ei edeltäviä opintoja.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: