Minä korkeakouluopiskelijana / AVA1033-3016

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
17.6.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
9.4.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
20,00€
Laajuus
2 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Oppimisen yksilöllisyys, opiskelukyky, opiskelutaidot ja omat voimavarat, opintojen suunnittelu

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tunnistaa ja arvioi omia oppimiseen vaikuttavia osatekijöitä. Hän osaa kehittää oppimisen taitojaan ja omia voimavarojaan. Opiskelija perehtyy akateemiseen kirjoittamiseen. Hän pystyy arvioimaan lähdemateriaalia ja on tietoinen opiskelun etiikasta. Opiskelija oppii laatimaan kirjallisessa muodossa palautettavan raportin tai esseen opinnäytetyöohjeen mukaisesti. Hän hallitsee lähdeviittaustekniikan. Opiskelija suunnittelee opintojaan tavoitteellisesti. Opiskelija saa kokemuksen (yhteisöllisestä) projektista ja osaa käyttää työn suunnitteluun ja toteutukseen erilaisia digivälineitä. Opiskelija osaa rakentavasti arvioida ja reflektoida omien kehittämistavoitteidensa toteutumista sekä projektin onnistumista annettujen kriteereiden pohjalta.

Opetusmenetelmät

 

Opintojakson kaikkien tehtävien tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Edeltävät opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Yhteystiedot

averko@centria.fi 

Seuraa meitä somessa: