Monikulttuurisuus / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
29.1.2020
Koulutus päättyy
15.4.2020
Haku alkaa
18.11.2019
Haku päättyy
24.11.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakson sisältönä ovat monikulttuurisuutta kuvaavat keskeiset käsitteet, maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikka, lainsäädäntö ja erilaiset kulttuurit.

Työskentelyprosessi:

Verkkomateriaalin ja annettuihin linkkeihin perehtyminen, aikataulutetut tehtävät, jotka on sijoitettu verkkomateriaalin yhteyteen oppimisprosessin etenemisen kannalta sopivaan kohtaan. Oppiminen etenee ja syvenee oppimistehtävien avulla.

Opintojakso on mahdollista suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaankahdeksan viikon aikana kuitenkin kalenterissa annettujen päivämäärien rajoissa. Oppimateriaali ja tehtävät ovat käytettävissäsi koko opintojakson ajan.

Opinnot tehdään kokonaan virtuaalisesti. Opiskelija on säännöllisesti yhteydessä Optima- oppimisympäristön kautta toisiin opiskelijoihin ja tutoriin.

Opintojakson tavoitteet

 

Opiskelija tiedostaa oman kulttuurin arvot, osaa perustiedot monikulttuurisuudesta sekä osaa toimia kohdatessaan erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä. Opiskelija tarkastelee kriittisesti omaa asennetta ja toimintaa työskennellessään monikulttuuristen ihmisten parissa. Opiskelija ymmärtää, miten eri kulttuurit vaikuttavat ihmiseen ja hänen tapoihinsa toimia. Hän tietää yhteiskunnallisen maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikan sekä siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelija muodostaa käsityksen erilaisten maamme vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kulttuurisista erityispiirteistä.

Opintojakson kohderyhmä

Monikulttuurisuus opintojakso on tarkoitettu kaikille monikulttuurisuudesta kiinnostuneille ja monikulttuurisia tietoja työssään tarvitseville.

Opetusmenetelmät

 

Opintojakso suoritetaan kirjallisina tehtävinä, joista muodostuu opintojakson kokonaisarviointi arviointiasteikolla kiitettävä (K5) – Hylätty (0)

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: