Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla / AVE1028 S17/1

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
13.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
10.9.2017
Hinta
50,00 €
Laajuus
5 op

Opintojakson yleiskuvaus

Monikulttuurisuutta kuvaavat keskeiset käsitteet, maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikka, lainsäädäntö, erilaiset kulttuurit, tulkin käyttö asiakastilanteissa, monikulttuurisen asiakas- ja potilastyön teoreettiset lähtökohdat, haasteet ja toimintatavat.

Työskentelyprosessi:

Verkkomateriaalin ja annettuihin linkkeihin perehtyminen, aikataulutetut tehtävät, jotka on sijoitettu verkkomateriaalin yhteyteen oppimisprosessin etenemisen kannalta sopivaan kohtaan. Oppiminen etenee ja syvenee oppimistehtävien avulla.

Opintojakso on mahdollista suorittaa opiskelijan oman aikataulun mukaankahdeksan viikon aikana kuitenkin kalenterissa annettujen päivämäärien rajoissa. Oppimateriaali ja tehtävät ovat käytettävissäsi koko opintojakson ajan.

Opinnot tehdään kokonaan virtuaalisesti. Opiskelija on säännöllisesti yhteydessä Optima- oppimisympäristön kautta toisiin opiskelijoihin ja tutoriin.

Opintojakson tavoitteet

 

Opiskelija tiedostaa oman kulttuurin arvot, osaa perustiedot monikulttuurisuudesta sekä osaa toimia kohdatessaan erilaisen kulttuuritaustan omaavia ihmisiä. Opiskelija tarkastelee kriittisesti omaa asennetta ja toimintaa työskennellessään monikulttuuristen ihmisten parissa. Opiskelija ymmärtää, miten eri kulttuurit vaikuttavat ihmiseen ja hänen tapoihinsa toimia. Hän tietää yhteiskunnallisen maahanmuutto- ja vähemmistöpolitiikan sekä siihen liittyvän lainsäädännön. Opiskelijalle muodostuu käsitys erilaisten maamme vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kulttuurisista erityispiirteistä ja tulkin käyttöön liittyvistä vaatimuksista. Opiskelija ottaa huomioon omassa toiminnassaan eri kulttuurien erityispiirteet ja monikulttuuristen asiakkaiden ja potilaiden erilaisten elämäntilanteiden mukanaan tuomat haasteet.

Opintojakson kohderyhmä

Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla opintojakso on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää monikulttuurista osaamistaan sosiaali- ja terveysalalla

Opetusmenetelmät

 

Opintojakso suoritetaan kirjallisina tehtävinä, joista muodostuu opintojakson kokonaisarviointi arviointiasteikolla kiitettävä (K5) – Hylätty (0)

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: