Musiikin tekijänoikeus / AVA1029-AVAK20A2

Koulutus alkaa
6.5.2020
Koulutus päättyy
19.8.2020
Haku alkaa
16.3.2020
Haku päättyy
9.4.2020
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00€
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Kurssi koostuu avausmoduulista ja yhdeksästä erillisistä viikon mittaisista moduuleista. Moduulit on suoritettava numerointijärjestyksessä, koska osassa moduuleista on ryhmäkeskustelua, jotka suoritetaan tiettyinä aikoina.
Asiasisältönä on ensinnä moduuleja tekijänoikeuden perusteista, miten se syntyy, mikä on teos, kuka saa tekijänoikeussuojaa ja niin edelleen. Toisessa ja kolmannessa moduulissa jatketaan peruskäsitteiden läpikäyntiä ja tehdään ryhmäkeskustelu Case-tapauksista. Neljäs päättää perusasioiden käsittelyn ja tämän modulin lopussa tehdään analyysi sekä monivalintakoe.
Moduli viidessä käydään läpi tekijänoikeusjärjestöt ja niiden tehtävät. Kuudes moduli koostuu opetustoiminnan tekijänoikeudesta. Seitsemännessä moduulissa käydään kuntasopimusta, sopimusjärjestelyitä ja tallentamisen juridiikkaa. Jakson lopussa pääsee pelaamaan tietovisaa ja tekemään itsearvion tuloksista. Kahdeksannessa modulissa käydään läpi some-ulottuvuutta (YouTube, Spotify, Yle-Areena jne.) ja pääsee piirtelemään kaavioita itselleen syy- ja seuraus-yhteyksistä.
Yhdeksäs moduli koostuu musiikin luvista ja se jatkuu myös viimeisessä modulissa, jonka lopuksi jälleen pelataan ja tehdään lopputentti.

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mitä tarkoittaa tekijänoikeus sekä kertoa tekijänoikeuden pääperiaatteet. Opiskelija osaa erottaa ja nimetä eri tekijänoikeusjärjestöt sekä tunnistaa tekijänoikeusloukkauksen.Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa opiskelussaan/työssään.

Opetusmenetelmät

 

0-5

Edeltävät opinnot

Ei tarvita.

Yhteystiedot

averko@centria.fi 

Seuraa meitä somessa: