NLP Practitioner

Koulutus alkaa
2.9.2021
Koulutus päättyy
11.2.2022
Haku alkaa
5.3.2021
Haku päättyy
22.8.2021
Hinta
1250€/person (+moms 24%)
Opetuskieli
Ruotsi

Opintojakson yleiskuvaus

NLP PRACTITIONER i Jakobstad Hösten 2021-Våren 2022

NLP,  Neuro-Linguistic Programming, är en internationell utbildning på inalles 16 dagar. NLP är en beteendepsykologisk modell, som erbjuder rikligt med praktiska redskap att hantera olika situationer i arbetslivet och det privata. NLP ger förståelse samt verktyg för personlig utveckling och förändring. NLP handlar även om konsten att förstå sig på vår omgivning samt våra medmänniskor.

Under utbildningen avhandlas ämnen som:

  • vad är NLP, vad grundar sig NLP på, vad är NLP -tänkande
  • hur vi får krafter och vitalitet, när vi blir kvitt stress och överflödiga göromål
  • hur vi får våra budskap att gå fram
  • hur vi kartlägger behov och utformar målsättningar
  • hur vi motiverar oss själva och andra
  • hur vi löser konflikter och problem och hur vi förhandlar
  • self management, att utveckla sin egen potential och hantera förändringar


Under utbildningen har man inga distansuppgifter eller läxor. Allt sker på plats och ställe.

TIDTABELL
To 2.9.               kl 9-16              Balans i gruppen; Koll på hur ’allt’ funkar
Fre 3.9               kl 9-16              Self management; Sätt att förhålla sig
Lö 4.9                kl 9-16               Hur man får sitt budskap att gå fram
Fre 24.9             kl 9-16              Förankring: hur befästa en önskad egenskap
Lö 25.9              kl 9-16              Från önskedröm till målsättning
To 21.10            kl 9-16              Kommunikation för olika sammanhang
Fre 22.10          kl 9-16               Utnyttjande av beteendets logiska nivåer
Lö 23.10            kl 9-16              Granskning av olika synvinklar
To 11.11             kl 9-16              Att hitta och använda olika tidslinjer
Fre 12.11           kl 9-16              Trosföreställningar och sätt att tänka
To 9.12              kl 9-16              Motiveringsstrategier
Fre 10.12          kl 9-16               ’Reframing’ eller att hitta nya betydelser
Våren 2022
To 13.1.             kl 9-16              Användningen av metaforer och ’stories’
Fre 14.1            kl 9-16              Olika modeller att uppnå resultat
To 10.2              kl 9-16              Modellering: försnabbat processande
Fre 11.2            kl 9-16              Stresshantering, hantering av värderingar


Pris
1250 euro/person (+moms 24%) som kan betalas i 1-6 rater

Plats
Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad.
Utbildning anordnas i främsta hand som närvaroutbildning. Vid skärpt coronaläge anordnas utbildning som en sk. hybridmodell, där både närvaro- och distansutbildning är möjliga.

Utbildare
Riitta Korpela, Företagare (www.viasensus.fi), Ekonomie Kandidat, Relaxationshandledare, Sertifierad Mentaltränare, Mental Manager, NLP Trainer, Arbetshandledare, Arbetsplatsmedlare.

Arbetat de senaste 12 åren innan övergång till företagare som företagsutvecklare, företagsrådgivare (speciellt företagets ägar- och generationsväxling), mentoring samt med arbetsuppgifter gällande regionens välmående och utveckling på ett regionalt utvecklingsbolag. Specialkunnande psykodynamiska processer och familjedynamik som härrör sig till ägarskiften och generationsväxlingar samt mentoring, implementering av organiserad mentoring i organisationer. Kris- och konflikthantering samt arbetsplatsmedling. Bra kännedom gällande förändringsdynamik och –ledning.

Övergått till företagande 1.2.2013. Verkat inom privatsektorn i över 10 år samt inom den offentliga sektorn i över 10 år. Således en bra kännedom om den offentliga och den privata sektorn. Intresserad av människan, utveckling, kommunikation, dialoger, växelverkan, de mentala processerna i människans beteende, stresshantering mm. Är nyfiken på livet och vad det har att erbjuda och säger sällan nej till en utmaning. 

Suomen Työnohjaajat ry. (STOry) medlem
Finlands Forum för Medling r.f medlem
Förbundet för mentala tränare i Finland rf medlem
Suomen Omistajanvaihdosseura ry:n (www.omistajanvaihdosseura.fi) medlem av styrelsen sedan 2010, föreningens ordförande 2013-2016.
Suomen Yhteisöakatemian (www.sya.fi) medlem
Suomen Yrittäjät medlem
Referensser www.viasensus.fi

 Anmälan
via länken nedan

Information
Utbildare Riitta Korpela,  045 122 2654, riitta.korpela@viasensus.fi
Utbildningschef Kirsi Vuotila, 040 632 4341 kirsi.vuotila@centria.fi
Utbildningssekreterare Riikka Store, 044 725 0402 riikka.store@centria.fi 

Regler för annullering
Anmällninngar kan annuleras endast under anmälningstiden senast 22.8. Därefter kommande annulleringar debiteras med 50% av kursavgiften. Icke annullerade anmälningar debiteras med kursavgiften i sin helhet. I händelse av förhinder kan utbildningsplatsen överföras till en annan person som arbetar i samma organisation.

 

Seuraa meitä somessa: