NLP Practitioner

Koulutus alkaa
22.9.2022
Koulutus päättyy
17.3.2023
Haku alkaa
18.3.2022
Haku päättyy
8.9.2022
Hinta
1250€/person (+moms 24%)
Opetuskieli
Ruotsi

Opintojakson yleiskuvaus

NLP PRACTITIONER i Jakobstad Hösten 2022-Våren 2023

NLP,  Neuro-Linguistic Programming, är en internationell utbildning på inalles 16 dagar. NLP är en beteendepsykologisk modell, som erbjuder rikligt med praktiska redskap att hantera olika situationer i arbetslivet och det privata. NLP ger förståelse samt verktyg för personlig utveckling och förändring. NLP handlar även om konsten att förstå sig på vår omgivning samt våra medmänniskor.

Under utbildningen avhandlas ämnen som:

  • vad är NLP, vad grundar sig NLP på, vad är NLP -tänkande
  • hur vi får krafter och vitalitet, när vi blir kvitt stress och överflödiga göromål
  • hur vi får våra budskap att gå fram
  • hur vi kartlägger behov och utformar målsättningar
  • hur vi motiverar oss själva och andra
  • hur vi löser konflikter och problem och hur vi förhandlar
  • self management, att utveckla sin egen potential och hantera förändringar


Under utbildningen har man inga distansuppgifter eller läxor. Allt sker på plats och ställe.

TIDTABELL
To 22.9.            kl 9-16              NLP; ”en bruksanvisning för hjärnan”, grundantagandena i NLP
Fre 23.9.           kl 9-16              Self management; Sätt att förhålla sig
To 13.10.           kl 9-16               Hur man får sitt budskap att gå fram
Fre 14.10.         kl 9-16              Förankring: hur befästa en önskad egenskap
Ons 9.11.          kl 9-16              Från önskedröm till målsättning
To 10.11.           kl 9-16              Kommunikation för olika sammanhang
To 8.12.             kl 9-16               Utnyttjande av beteendets logiska nivåer
Fre 9.12.           kl 9-16              Granskning av olika synvinklar

2023
To 12.1.            kl 9-16              Att hitta och använda olika tidslinjer
Fre 13.1.           kl 9-16              Tankemodeller, sätt att tänka
To 2.2.               kl 9-16              Motiveringsstrategier
Fre 3.2.             kl 9-16               ’Reframing’ eller att hitta nya betydelser
Ons 22.2.          kl 9-16              Användningen av metaforer och ’stories’
To 23.2.            kl 9-16              Olika modeller att uppnå resultat
To 16.3.            kl 9-16              Modellering: försnabbat processande
Fre 17.3.           kl 9-16              Stresshantering, hantering av värderingar


Pris
1250 euro/person (+moms 24%) som kan betalas i 1-6 rater

Plats
Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad.

Utbildare
Riitta Korpela, Företagare (www.viasensus.fi), Ekonomie Kandidat, Relaxationshandledare, Sertifierad Mentaltränare, Mental Manager, NLP Trainer, Arbetshandledare, Arbetsplatsmedlare.

Arbetat de senaste 12 åren innan övergång till företagare som företagsutvecklare, företagsrådgivare (speciellt företagets ägar- och generationsväxling), mentoring samt med arbetsuppgifter gällande regionens välmående och utveckling på ett regionalt utvecklingsbolag. Specialkunnande psykodynamiska processer och familjedynamik som härrör sig till ägarskiften och generationsväxlingar samt mentoring, implementering av organiserad mentoring i organisationer. Kris- och konflikthantering samt arbetsplatsmedling. Bra kännedom gällande förändringsdynamik och –ledning.

Övergått till företagande 1.2.2013. Verkat inom privatsektorn i över 10 år samt inom den offentliga sektorn i över 10 år. Således en bra kännedom om den offentliga och den privata sektorn. Intresserad av människan, utveckling, kommunikation, dialoger, växelverkan, de mentala processerna i människans beteende, stresshantering mm. Är nyfiken på livet och vad det har att erbjuda och säger sällan nej till en utmaning. 

Suomen Työnohjaajat ry. (STOry) medlem
Finlands Forum för Medling r.f medlem
Förbundet för mentala tränare i Finland rf medlem
Suomen Omistajanvaihdosseura ry:n (www.omistajanvaihdosseura.fi) medlem av styrelsen sedan 2010, föreningens ordförande 2013-2016.
Suomen Yhteisöakatemian (www.sya.fi) medlem
Suomen Yrittäjät medlem
Referensser www.viasensus.fi

 Anmälan
via länken nedan

Information
Utbildare Riitta Korpela,  045 122 2654, riitta.korpela@viasensus.fi
Utbildningschef Kirsi Vuotila, 040 632 4341 kirsi.vuotila@centria.fi
Utbildningssekreterare Riikka Store, 044 725 0402 riikka.store@centria.fi 

Regler för annullering
Anmällninngar kan annuleras endast under anmälningstiden senast 8.9. Därefter kommande annulleringar debiteras med 50% av kursavgiften. Icke annullerade anmälningar debiteras med kursavgiften i sin helhet. I händelse av förhinder kan utbildningsplatsen överföras till en annan person som arbetar i samma organisation.

 

Apply to

Seuraa meitä somessa: