Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit / AVA1017 K19/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
24.4.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
10.12.2018
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
50,00 €
Laajuus
5 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen lähtökohtia; nuoruuden käsitteen moninaisuuden, nuoruuden eri tieteenalojen tutkimuskohteena, nuorisokulttuurien taustaa ja roolia identiteetin luojana. Opiskelija ymmärtää nuorisotutkimuksen käytäntöjä ja tutkimustapoja, nuorille suunnatun kulttuurin muotoja, nuorten omia elämäntapoja ja kulttuureja sekä itseilmaisua. Perehdytään myös nuorten elämään verkkomaailmassa.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija tutustuu nuorisotutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja nuoruuteen yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelijalla on käsitys nuorisokulttuurin merkityksistä ja ajankohtaisista ilmiöistä, mukaan lukien verkkomaailma. Opiskelija tutustuu nuorisokulttuurin eri suuntauksiin ja lajeihin, nuorisokulttuurin osakulttuurina ja nuoren kasvukontekstina. Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään.

Opintojakson kohderyhmä

Kohdetyhmänä ovat erityisesti kulttuuri-, kasvatus-, psykologia- ja sosiaalialan opiskelijat ja nuorisoalan työntekijät, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet.

Opintojakson aikataulua

Opintokokonaisuus suoritetaan kahdentoista viikon aikana. Aluksi opiskelija tutustuu tehtäviin ja oppimateriaaliin. Tämän jälkeen jokainen osallistuja voi tehdä tehtävät omaan tahtiinsa haluamassaan järjestyksessä. Kaikki tehtävät ovat näkyvillä koko opintojakson ajan. Keskustelutehtävissä täytyy muistaa seurata chat-areenaa säännöllisesti ja käydä kommentoimassa vähintään kahden muun opiskelijan aloittamia keskusteluaiheita.

Opetusmenetelmät

Opintokokonaisuuden läpäiseminen edellyttää, että opiskelija tutustuu oppimateriaaliin ja osaa käyttää sitä näkyvästi hyödykseen tehtävissä. Lisäksi opintojaksolla on oheismateriaalina kirjallisuutta, joiden avulla voi halutessaan syventyä aiheisiin vielä tarkemmin.

Opintojakso arvioidaan numeroarvioinnilla hylätty (0) - kiitettävä (5).

Arvosana muodostuu tehtävien suorittamisesta 50% (tehtäväksiannon mukainen tehtävien suorittaminen) ja aktiivisuudesta keskustelutehtävissä 50% (aktiivinen ja pohtiva ote keskusteluissa).

 

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: