Päihdetyön peruskurssi / AVE1034 S17/1

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
13.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
10.9.2017
Hinta
50,00 €
Laajuus
5 op

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään päihdeongelmaan ilmiönä, käytettäviin käsitteisiin ja käyttäjäryhmiin. Tarkastellaan riippuvuutta ja siitä toipumista erilaisin lähestymistavoin, perehtyen samalla eri työ - ja kuntoutusmenetelmiin.

Opintojakson tavoitteet

Päihdetyön peruskurssi -opintojaksolla perehdyt päihdeongelmien ja päihdehoidon nykytilaan ja omaksut valmiuksia päihdetyön tekemiseen.

Opintojakson kohderyhmä

Kaikille, jotka tarvitsevat päihdetietoutta tulevia työtehtäviään varten tai ovat muuten kiinnostuneita päihdetyön perusteista.

Opetusmenetelmät

Optima- oppimisympäristössä löytyy jakson materiaalit, käydään keskustelua ja tehdään oppimistehtäviä. Vastauksia ja pohdintaa voi kirjoitella kaikessa rauhassa etukäteen esimerkiksi tavallista tekstinkäsittelyä apuna käyttäen ja sitten liittää vastaukset ympäristöön. Aiheeseen liittyvää keskustelua käydään keskustelupalstalla. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista keskusteluun. Myös muiden osallistujien opintotuotosten kommentointi on suotavaa.

Opintojakson viestinnässä ei pääsääntöisesti käytetä sähköpostia, vaan Optiman omia viestintäkanavia, joten seuraa oppimisympäristössä tapahtuvaa tiedotusta ja osallistu aktiivisesti oppimistasi tukeviin keskusteluihin.

Opintojakson arviointi

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty -asteikolla.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: