Palveluiden markkinointi / AVE1032 K19/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
30.1.2019
Koulutus päättyy
10.4.2019
Haku alkaa
19.11.2018
Haku päättyy
2.12.2018
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina n. 6-8 viikon aikana. Opintojakso toteutetaan yksin/parin kanssa/pienryhmässä työskennellen aikataulun mukaan. Työtapoina on teoriaan perehtyminen, toimintaympäristön ja palvelutilanteiden analysointi, tehtävien tekeminen (pohdinnat, kirjoittamiset, keskusteluun osallistuminen), itsearviointitestin tekeminen ja palautteen antaminen opintojaksosta.

Opintojaksolla analysoidaan palvelutilanteita, tutustutaan oman toimialan palvelujen markkinoinnin keskeisiin tekijöihin, laaditaan toimialakuvaus ja kokoavana tehtävänä laaditaan yksilöllinen essee. Opintojakson aikana opiskelija voi suorittaa itsearviointitestin (pampulatesti) milloin tahansa ja miten usein tahansa. Pampulatestin tarkoituksena on kerrata opittuja asioita. 

Opiskelijan on varattava käyttöönsä riittävän tehokas tietokone, josta on mahdollisuus saada internetyhteys. Opiskelijan edellytetään olevan säännöllisesti yhteydessä Optima -oppimisympäristön kautta toisiin opiskelijoihin ja suorittavan tehtävänsä määräaikana. Opiskelua tukee yhteydenpito tutoriin ja keskustelu Optima-oppimisympäristössä muiden opintojaksolle osallistuvien kanssa.

Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla opit ymmärtämään palvelujen merkityksen nyky-yhteiskunnassa. Opit tarkastelemaan omaa toimintaa palvelujen markkinoinnin näkökulmasta. Harjaannut pohtimaan liikeidean ja kilpailukeinojen roolia yrityksen tai organisaation toiminnassa. Saat käsityksen palvelutuotteesta, palvelun osatekijöistä ja palvelun piirteistä sekä tekstien että harjoitusten avulla. Opit analysoimaan toimintaympäristöä ja palvelukulttuuria sekä tapahtuvia muutoksia.

Opintojakson kohderyhmä

Palvelujen markkinoinnista kiinnostuneet henkilöt.

Opetusmenetelmät

Opintojakson palaute on pakollinen opintosuoritus. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien osatehtävien tekemistä hyväksytysti. Opintojakso arvioidaan 0-5 -asteikolla.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Linkit

 

 

Seuraa meitä somessa: