Palvelumuotoilulla tehokkaampaa toimintaa ja parempaa asiakaskokemusta

Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Palvelumuotoilusta on tullut nopeasti kasvava suuntaus kehittämistyössä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Kehittämisnäkökulma perustuu asiakaslähtöisyyteen,
yhteiskehittämiseen, palveluprosessien näkyväksi tekemiseen ja kokeilevaan kehittämiseen. Koulutus/työpaja suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ja toteutetaan käytännönläheisesti asiakkaan omia kehittämiskohteita eteenpäin vieden.

Sisältö esimerkiksi, sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi:

1. Aloitustapaaminen: Organisaation toiminnan tarkastelu (Business Model Canvas), rajataan kehittämistehtävän sisältö, valitaan osallistujat (1,5h)
2. Palvelumuotoilun perusteet ja menetelmät kehittämistehtävän tueksi (4h)
3. Osallistujat työstävät kehittämistehtävää tapaamisten välillä
4. Käydään läpi kehittämisideat ja työstetään niitä yhdessä eteenpäin. Kuvataan tulokset (4h)
5. Tulosten esittely ja jatkotoimien suunnittelu niiden pohjalta (1-2h)

Organisaatio panostaa:
• Koulutuksen hinta
• Työntekijöiden osallistuminen itse kehittämistyöhön

Organisaatio saa:
• Henkilöstön osaamistason nostaminen
• Työkaluja kehittämistyöhön
• Osallisuus kehittämiseen, kehittämisasenteen kasvattaminen organisaatiossa
• Kehittämistulokset nimettyyn haasteeseen

Lisätietoja:
Kouluttaja Palvelumuotoilija Johanna Hautamäki, +358 40 631 6754, johanna.hautamaki@centria.fi

Koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila, +358 40 6324 341, kirsi.vuotila@centria.fi

Seuraa meitä somessa: