POLKUOPINNOT Liiketalous, monimuotototeutus, kevät 2021

Koulutus alkaa
7.1.2021
Haku alkaa
26.10.2020
Haku päättyy
6.12.2020
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Tässä ryhmässä liiketalouden opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimiseen painottuen. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkon kautta. Opintoihin sisältyy myös pieni määrä kontaktiopetusosioita, jotka toteutetaan joko arki-iltaisin tai viikonloppuisin (lauantaisin). Näihin osioihin voi pääosin osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Pietarsaaren monimuotototeutuksen suuntauma on kansainvälinen kauppa.

 

LIIKETALOUDEN OPINTOPOLKU (Monimuotototeutus), 60 op

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT

Ammatillisen osaamisen perusta
Orientointi opintoihin 1 op
Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op
Informaatiolukutaito 2 op
Office-ohjelmistojen hyötykäyttö 3 op
Toimistotyö 3 op
Project Management 4 op
Talousmatematiikka 3 op

Yrittäjyys, yrityksen toiminnot ja toimintaympäristö
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op
Markkinointi 5 op
Taloushallinto 5 op
Johtaminen 4 op
Kansantaloustiede 3 op
Oikeustiede 3 op

Viestintä- ja kieliopinnot
Viestintä 3 op
Communication Skills 3 op
Våga tala svenska 3 op

 AMMATTIOPINNOT

Yhteiset ammattiopinnot
Työelämän vuorovaikutustaidot 3 op

Syventävät ammattiopinnot
Business Cultures 4 op

 

Opiskelu tapahtuu tammikuussa 2021 aloittavaan ryhmään integroituna. Opinnot alkavat perehdyttämisellä 7.1.2021. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 11.12. Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Huom! Centriassa seurataan koronaan liittyvää tilannetta aktiivisesti. Aloittaville opiskelijoille saatetaan tarvittaessa lähettää koronaan liittyvää ohjeistusta myös sähköpostitse, joten hakijan tulee seurata postiaan.

Lisätietoja liiketalouden opinnoista voit lukea Centrian sivuilta: https://web.centria.fi/hakijalle/monimuotototeutukset/liiketalous-amk/tradenomi-amk-pietarsaari. Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin osoitteessa https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk.

Yhteystiedot

Huom! Hakemus on sitova. Mikäli haluat perua hakemuksen, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi. Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.


Opintojen laskutus ja peruminen
Sähköpostissa annetaan ohje opintojen perumiseksi. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, opiskelija kirjataan Centriaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.


 


Lisätietoja:Lehtori Sara Åhman, puh. 040 7299 973, sara.ahman@centria.fiHakeutuminen opintoihin, peruutukset jne. averko@centria.fi


 Huomioithan, että joululomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan lomien jälkeen.

Seuraa meitä somessa: