POLKUOPINNOT Liiketalous, monimuotototeutus, kevät 2022

Koulutus alkaa
7.1.2022
Haku alkaa
1.11.2021
Haku päättyy
6.12.2021
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Monimuotototeutuksessa opinnot suoritetaan pääosin itsenäisesti. Opintoihin sisältyy myös kontaktiopetusta, joka toteutetaan verkkoluentoina, -tapaamisina ja lähiopetuksena.

• Verkkoluentoja ja -tapaamisia pidetään arki-iltaisin
• Lähiopetuspäivät pidetään lauantaisin

Lähiopetuspäiviin voi osittain osallistua myös etänä verkon kautta.

Ylivieskan koulutuksen painotukset ovat markkinoinnissa, taloushallinnossa ja johtamisessa. Voit suunnata opintojasi haluamallesi liiketoiminnan osa-alueelle hyödyntämällä koko ammattikorkeakoulun ja muiden ammattikorkeakoulujen opintojaksotarjontaa, valinnaisilla opinnoilla, mahdollisilla kehitysprojekteilla, opinnäytetyöllä ja harjoittelulla.

 

LIIKETALOUDEN OPINTOPOLKU (Monimuotototeutus)

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT

Ammatillisen osaamisen perusta
Orientointi opintoihin 1 op
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Informaatiolukutaito 2 op
Office-ohjelmistojen hyötykäyttö 3 op
Toimistotyö 3 op
Talousmatematiikka 3 op
Project Management 4 op
Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op

Yrittäjyys, yrityksen toiminnot ja toimintaympäristö
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op
Markkinointi 5 op
Taloushallinto 5 op
Kansantaloustiede 3 op
Oikeustiede 3 op
Johtaminen 4 op

Viestintä- ja kieliopinnot
Viestintä 3 op
Communication Skills 3 op
Våga tala svenska 3 op

AMMATTIOPINNOT

Yhteiset ammattiopinnot
Kvalitatiivinen tutkimus 2 op
English for Working Life 3 op
Svenska för arbetslivet 3 op
Yritys- ja markkinointiviestintä 3 op
Työelämän vuorovaikutustaidot 3 op

Syventävät ammattiopinnot
Sisäinen laskentatoimti 5 op
Ulkoinen laskentatoimi 5 op
Markkinointitutkimus ja tilastoaineiston käsittely 6 op
Markkinointiviestintä 4 op

 

Opiskelu tapahtuu tammikuussa 2022 aloittavaan ryhmään integroituna. Opinnot alkavat perehdyttämisellä 7.1.2022. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 8.12. Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Polkuopiskelijoita valitaan 1-5 / tutkintoryhmä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Huom! Centriassa seurataan koronaan liittyvää tilannetta aktiivisesti. Aloittaville opiskelijoille saatetaan tarvittaessa lähettää koronaan liittyvää ohjeistusta myös sähköpostitse, joten hakijan tulee seurata postiaan.

Lisätietoja liiketalouden opinnoista voit lukea Centrian sivuilta: https://web.centria.fi/hakijalle/monimuotototeutukset/liiketalous-amk/tradenomi-amk-ylivieska.

Yhteystiedot

Huom! Hakemus on sitova. Mikäli haluat perua hakemuksen, lähetä siitä tieto osoitteella averko@centria.fi. Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.


Opintojen laskutus ja peruminen
Sähköpostissa annetaan ohje opintojen perumiseksi. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, opiskelija kirjataan Centriaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.


 


Lisätietoja:Yliopettaja Pekka Paajanen, puh. 044 449 2660, pekka.paajanen@centria.fi  Hakeutuminen opintoihin, peruutukset jne. averko@centria.fi


 Huomioithan, että joululomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan lomien jälkeen.

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: