POLKUOPINNOT, Liiketalous, monimuotototeutus, Kokkola

Koulutus alkaa
1.9.2017
Haku alkaa
1.6.2017
Haku päättyy
11.8.2017
Hinta
200,00 €
Laajuus
45
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden.

Tässä ryhmässä liiketalouden opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimiseen painottuen. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkon kautta. Opintoihin sisältyy myös pieni määrä kontaktiopetusosioita, jotka toteutetaan joko arki-iltaisin tai viikonloppuisin (lauantaisin). Näihin osioihin voi pääosin osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Kokkolan monimuotototeutuksen suuntauma on taloushallinto.

 Ryhmään voidaan ottaa max. 3 polkuopiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä.

 

LIIKETALOUDEN OPINTOPOLKU (Monimuotototeutus), 60 op

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT

Ammatillisen osaamisen perusta
Orientointi opintoihin 1 op
Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op
Informaatiolukutaito 2 op
Office-ohjelmistojen hyötykäyttö 3 op
Toimistotyö 3 op
Project Management 4 op
Talousmatematiikka 3 op

Yrittäjyys, yrityksen toiminnot ja toimintaympäristö
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op
Markkinointi 5 op
Taloushallinto 5 op
Johtaminen 4 op
Kansantaloustiede 3 op
Oikeustiede 3 op

Viestintä- ja kieliopinnot
Viestintä 3 op
Communication Skills 3 op
Våga tala svenska 3 op

 AMMATTIOPINNOT

Yhteiset ammattiopinnot
Työelämän vuorovaikutustaidot 3 op

Syventävät ammattiopinnot
Tilinpäätöksen laatiminen 2 op
Matematiikka taloushallinnossa 2 op

 

Opiskelu tapahtuu syksyllä 2017 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2017-2018 alkaa 1.9. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 18.8. mennessä. 

Huom! Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Helinä Moilanen, puh. 044 7250 405, helina.moilanen@centria.fi

Seuraa meitä somessa: