POLKUOPINNOT, Liiketalous, monimuotototeutus

Koulutus alkaa
7.1.2019
Haku alkaa
15.10.2018
Haku päättyy
2.12.2018
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden.

Tässä ryhmässä liiketalouden opetus toteutetaan monimuoto-opiskeluna verkko-oppimiseen painottuen. Opinnot on mahdollista suorittaa pääosin verkon kautta. Opintoihin sisältyy myös pieni määrä kontaktiopetusosioita, jotka toteutetaan joko arki-iltaisin tai viikonloppuisin (lauantaisin). Näihin osioihin voi pääosin osallistua myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Ylivieskan monimuotototeutuksen suuntauma on markkinointi-, yrittäjyys- ja taloushallinto-osaaminen.

 Ryhmään voidaan ottaa max. 3 polkuopiskelijaa. Opiskelijat valitaan hakujärjestyksessä.

 

LIIKETALOUDEN OPINTOPOLKU (Monimuotototeutus), 60 op

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT

Ammatillisen osaamisen perusta
Orientointi opintoihin 1 op
Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op
Informaatiolukutaito 2 op
Office-ohjelmistojen hyötykäyttö 3 op
Toimistotyö 3 op
Project Management 4 op
Talousmatematiikka 3 op

Yrittäjyys, yrityksen toiminnot ja toimintaympäristö
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op
Markkinointi 5 op
Taloushallinto 5 op
Johtaminen 4 op
Kansantaloustiede 3 op
Oikeustiede 3 op

Viestintä- ja kieliopinnot
Viestintä 3 op
Communication Skills 3 op
Våga tala svenska 3 op

 AMMATTIOPINNOT

Yhteiset ammattiopinnot
Työelämän vuorovaikutustaidot 3 op

Syventävät ammattiopinnot
Markkinointiviestintä 4 op

 

Opiskelu tapahtuu tammikuussa 2019 aloittavaan ryhmään integroituna. Opinnot alkavat perehdyttämisellä 7.1.2019. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen.

Huom! Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

Yhteystiedot

Yliopettaja Pekka Paajanen, puh. 044 4492 660, pekka.paajanen@centria.fi

Seuraa meitä somessa: