POLKUOPINNOT, Liiketalous, päivätoteutus, Kokkola

Koulutus alkaa
28.8.2017
Haku alkaa
1.6.2017
Haku päättyy
11.8.2017
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

LIIKETALOUDEN OPINTOPOLKU, 71 op

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op
Asiakaspalvelu 3 op

Yrityksen toiminta
Johtaminen 4 op
Markkinointi 4 op
Taloushallinto 6 op

Liike-elämän työvälineet
Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op
Talousmatematiikka 3 op
Toimistotyö 3 op
Työvälineohjelmat 4 op

AMMATTIOPINNOT
Yhteiset ammattiopinnot
Palveluiden markkinointi 3 op
Strateginen markkinointi ja myynti 5 op

Valinnaiset kieliopinnot (valitaan 9 op)
Moving on! Professional English Communication 6 op
Saksan alkeiskurssi 6 op
Skriftlig och muntlig kommunikation på svenska 3 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Repetera svenska 3 op
Brush up your English 3 op
Matematiikan valmentava kurssi 2 op

 

Opiskelijat polkuopintoihin valitaan hakujärjestyksessä. Opiskelu tapahtuu syksyllä 2017 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2017-2018 alkaa 28.8. orientointipäivillä. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 18.8. mennessä.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Helinä Moilanen, puh. 044 7250 405, helina.moilanen@centria.fi


 

Seuraa meitä somessa: