POLKUOPINNOT Liiketalous, päivätoteutus, syksy 2020

Koulutus alkaa
26.8.2020
Haku alkaa
25.5.2020
Haku päättyy
9.8.2020
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Opintopolut käynnistyvät pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa eOppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

 

LIIKETALOUS 

Opiskelija suorittaa vähintään¿45 op 

Perusopinnot 
Yrittäjyys ja yritystoiminta 4 op
Intercultural competence 3 op
Oikeustieteen perusteet 3 op
Kansantaloustiede 5 op
Markkinointi 2 op
Taloushallinto 6 op
Yrittäjämäinen toiminta 8 op
Työvälineohjelmat 4 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Talousmatematiikka 3 op
Toimistotyö 3 op
Viestintä 3 op
Våga tala svenska 3 op 

Vapaasti valittavat opinnot
Esim.
Brush up your English 3 op
Repetera svenska 3 op
Matematiikan valmentava kurssi 2 op 

 

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (25.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 18.8.

Opiskelu käynnistyy syksyllä 2020 aloittavaan tutkintoryhmään integroituna. Lukuvuosi 2020-2021 alkaa 26.8. orientointipäivillä. Myös polkuopiskelijat on velvoitettu osallistumaan orientointipäiviin. Päivien aikana tutustutaan Centriaan, opiskelutovereihin sekä opettajiin. Päivien aikana käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta orientointipäiviin, hänen tulee olla itse yhteydessä opintotoimistoon (opintotoimisto(a)centria.fi), jotta hänelle voidaan lähettää ohjeet opintojen aloitukseen.

Huom! Mikäli koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia joudutaan jatkamaan syksyllä, voidaan orientointipäivät järjestää myös etäopetuksena. Hakijan tulee seurata sähköpostiaan ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Lisätietoja liiketalouden opinnoista voit lukea Centrian sivuilta: https://web.centria.fi/hakijalle/paivatoteutukset/liiketalous-amk/tradenomi-amk. Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin osoitteessa https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk.

Yhteystiedot

Huom! Hakemus on sitova. Mikäli hakemus on tarpeen saada peruttua kesän aikana, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi. Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.


Opintojen laskutus ja peruminen
Sähköpostissa annetaan ohje opintojen perumiseksi. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, opiskelija kirjataan Centriaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.


Lisätietoja:
Koulutusalapäällikkö, yliopettaja Marko Ovaskainen, marko.ovaskainen(a)centria.fi.
Centrian opinto-ohjaajat: opo(a)centria.fi.
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi.


Huomioithan, että kesälomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan kesälomien jälkeen.

Seuraa meitä somessa: