POLKUOPINNOT, Liiketalous, päivätoteutus

Koulutus alkaa
27.8.2018
Haku alkaa
28.5.2018
Haku päättyy
12.8.2018
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

LIIKETALOUDEN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT
Oikeustieteen perusteet 3 op
Yrittäjyys ja yritystoiminta 4 op
Kansantaloustiede 5 op
Johtaminen 4 op
Markkinointi 4 op
Taloushallinto 6 op
Harjoitusyritystoiminta 8 op
Opiskelutaidot 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Talousmatematiikka 3 op
Toimistotyö 3 op
Työvälineohjelmat 4 op
Viestintä 3 op
Våga tala svenska 3 op
Communication skills 3 op 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Brush up your English 3 op
Repetera svenska 3 op
Matematiikan valmentava kurssi 2 op

 

Opiskelijat polkuopintoihin valitaan hakujärjestyksessä. Opiskelu tapahtuu syksyllä 2018 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2018-2019 alkaa 27.8. orientointipäivillä. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 17.8. mennessä.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Helinä Moilanen, puh. 044 7250 405, helina.moilanen@centria.fi


 

Seuraa meitä somessa: