POLKUOPINNOT, Liiketalous, päivätoteutus

Koulutus alkaa
28.8.2019
Haku alkaa
27.5.2019
Haku päättyy
11.8.2019
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet.

Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

LIIKETALOUDEN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Oikeustieteen perusteet 3 op

Oikeustieteen erityiskysymykset 3 op
Yrittäjyys ja yritystoiminta 4 op
Kansantaloustiede 5 op

Intercultural competence 3 op

Asiakaspalvelu 3 op
Johtaminen 4 op
Markkinointi 4 op
Taloushallinto 6 op
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Talousmatematiikka 3 op
Toimistotyö 3 op
Työvälineohjelmat 4 op
Viestintä 3 op
Våga tala svenska 3 op
Communication skills 3 op

Vapaasti valittavat opinnot
Brush up your English 3 op
Repetera svenska 3 op
Matematiikan valmentava kurssi 2 op

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (27.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). 

Opiskelu tapahtuu syksyllä 2019 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2019-2020 alkaa 28.8. orientointipäivillä. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 16.8. mennessä.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Tuula Hohenthal, puh. 040 1209 878, tuula.hohenthal@centria.fi


Huomioithan, että heinäkuussa koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Yhteyshenkilö vastaa postiisi kesälomansa jälkeen.


 

Seuraa meitä somessa: