POLKUOPINNOT, Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus

Koulutus alkaa
9.1.2020
Haku alkaa
21.10.2019
Haku päättyy
1.12.2019
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

 

KEMIANTEKNIIKAN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op *
Työelämässä toimiminen 1 op *
Algebra 3 op *
Funktiot 3 op *
Geometria 3 op *
Mekaniikka 4 op *
Termofysiikka 2 op *
Kemian perusteet 6 op *
Orgaaninen kemia 6 op
Viestintä 3 op
Communication skills 3 op
Svenska för arbetslivet 3 op
Yritystoiminta 3 op

Ammattiopinnot
Sovellettu kemia 5 op *
Kemian projekti 4 op
Mekaaniset prosessit 6 op
Projektinhallinta 5 op

Vapaasti valittavat opinnot
Esim.
Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op
Repetera svenska 3 op
Brush up your English 3 op
Työturvakorttikoulutus 1 op
Avaimet hyvään työelämään 1 op
Tietotekniikka 2 op
Kotimaan ekskursio 2 op

 *) Pakollinen opintojakso: polkuopiskelijalla tulee olla pakolliset opintojaksot suoritettuna ennen kuin hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

 

Centria-ammattikorkeakoulussa monimuotototeutuksena suoritettavat kemiantekniikan opinnot mahdollistavat työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. Perusopinnoissa opiskellaan laajasti kemian eri aihealueita, opintoihin kuuluu myös prosessitekniikan opintoja automaatiotekniikasta, energiatekniikasta ja tehdassuunnittelusta. Teoriaopintoja tukevat laboratoriotyöt ovat oleellinen osa opiskelua. Työt tehdään ammattikorkeakoulun omissa, nykyaikaisissa kemian laboratoriotiloissa. Tyypillistä opiskelulle on käytännönläheinen ote ja kiinteät suhteet työelämään, jotka ilmenevät esimerkiksi yritysvierailuina, vierasluentoina, yrityksissä tehtävinä opiskeluprojekteina ja yrityksissä suoritettavana työharjoitteluna. Meillä on erinomaiset teollisuuskontaktit ja opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti teollisuuteen. Opintojaksoilla vieraillaan yrityksissä ja opiskelijat tekevät työelämään liittyviä projekteja opintojaksojen yhteydessä.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 13.12. mennessä.

Opiskelu tapahtuu tammikuussa 2020 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi alkaa 9.1. klo 12.00 koulutuksen infotilaisuudella.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

 

Yhteystiedot

Koulutusalapäällikkö Staffan Borg, staffan.borg@centria.fi, puh. 044 7250 312

Seuraa meitä somessa: