POLKUOPINNOT Prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka, monimuotototeutus, kevät 2021

Koulutus alkaa
7.1.2021
Haku alkaa
26.10.2020
Haku päättyy
6.12.2020
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Opintopolut käynnistyvät pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa eOppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

 

KEMIANTEKNIIKAN OPINTOPOLKU 

Opiskelija suorittaa vähintään¿45 op 

Perusopinnot  
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op * 
Työelämässä toimiminen 1 op * 
Algebra 3 op * 
Funktiot 3 op * 
Geometria 3 op * 
Mekaniikka 4 op * 
Termofysiikka 2 op * 
Kemian perusteet 6 op * 
Orgaaninen kemia 6 op 
Viestintä 3 op 
Communication skills 3 op 
Svenska för arbetslivet 3 op 
Yritystoiminta 3 op 

 Ammattiopinnot 
Sovellettu kemia 5 op * 
Kemian projekti 4 op 
Mekaaniset prosessit 6 op 
Projektinhallinta 5 op 

Vapaasti valittavat opinnot  
Esim.  

Basic of Environmental Protection 5 op 
Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op 
Repetera svenska 3 op 
Brush up your English 3 op 
Työturvakorttikoulutus 1 op 
Avaimet hyvään työelämään 1 op 
Tietotekniikka 2 op 
Kotimaan ekskursio 2 op 

*) Pakollinen opintojakso: polkuopiskelijalla tulee olla pakolliset opintojaksot suoritettuna ennen kuin hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. 

 

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (alla linkki Hae koulutukseen). Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 11.12.

Opiskelu käynnistyy tammikuussa 2021 aloittavaan tutkintoryhmään integroituna. Lukukausi alkaa 7.1. orientointipäivillä. Myös polkuopiskelijat on velvoitettu osallistumaan orientointipäiviin. Päivien aikana tutustutaan Centriaan, opiskelutovereihin sekä opettajiin. Päivien aikana käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta orientointipäiviin, hänen tulee olla itse yhteydessä opintotoimistoon (opintotoimisto(a)centria.fi), jotta hänelle voidaan lähettää ohjeet opintojen aloitukseen.

Huom! Centriassa seurataan koronaan liittyvää tilannetta aktiivisesti. Aloittaville opiskelijoille saatetaan tarvittaessa lähettää koronaan liittyvää ohjeistusta myös sähköpostitse, joten hakijan tulee seurata postiaan.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Lisätietoja kemiantekniikan opinnoista voit lukea Centrian sivuilta: https://web.centria.fi/hakijalle/monimuotototeutukset/insinoori-amk/prosessi-ja-materiaalitekniikka-kemiantekniikka. Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin osoitteessa https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk.

Yhteystiedot

Huom! Hakemus on sitova. Mikäli haluat perua hakemuksen, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi. Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.


Opintojen laskutus ja peruminen
Sähköpostissa annetaan ohje opintojen perumiseksi. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, opiskelija kirjataan Centriaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.


Lisätietoja:
Koulutusalapäällikkö, yliopettaja Staffan Borg, staffan.borg(a)centria.fi.
Centrian opinto-ohjaajat: opo(a)centria.fi.
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi.


Huomioithan, että joululomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan lomien jälkeen.

Seuraa meitä somessa: