POLKUOPINNOT, Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Koulutus alkaa
10.1.2020
Haku alkaa
21.10.2019
Haku päättyy
1.12.2019
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Orientoituminen sähkö- ja automaatiotekniikan opintoihin 1 op
Algebra 3 op
Funktiot 3 op
Geometria 3 op
Mekaniikka 4 op
Termofysiikka 2 op
Sähköfysiikka 3 op
Communication skills 3 op
Svenska för arbetslivet 3 op
Våga tala svenska 3 op
Brush up your English 3 op
Repetera svenska 3 op
Työturvallisuus 2 op
Yrittäjyys 3 op
Teknillinen piirustus ja CAD laaja 5 op

Ammattiopinnot
Sähkötekniikka 1 5 op
Sähkötekniikka 2 5 op
Elektroniikka 1 5 op
Sähköturvallisuus 5 op
Sähköturvallisuuden laboraatiot 3 op

Vapaasti valittavat opinnot
Opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja esim. eOppimiskeskus Averkon tarjonnasta.

 

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (linkki alla). Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 13.12. mennessä.Opiskelu tapahtuu tammikuussa 2020 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukukausi alkaa 10.1. koulutuksen infotilaisuudella.

Centrian sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutuksessa hyödynnetään uutta koulutusteknologiaa. Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa.Lähiopetusta on 3-5 peräkkäistä päivää kuukaudessa. 

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Yhteystiedot

Koulutusalapäällikkö Aki Suokko, aki.suokko@centria.fi, puh. 040 7299 958

Seuraa meitä somessa: