POLKUOPINNOT Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, kevät 2022

Koulutus alkaa
12.1.2022
Haku alkaa
1.11.2021
Haku päättyy
6.12.2021
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Opintopolut käynnistyvät pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa eOppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

 

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Orientoituminen sähkö- ja automaatiotekniikan opintoihin 1 op 
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op 
Algebra 3 op 
Funktiot 3 op 
Geometria 3 op 
Differentaalilaskenta 3 op
Integraalilaskenta 3 op
Mekaniikka 4 op
Termofysiikka 2 op
Sähköfysiikka 3 op
Aallot ja värähtelyt 3 op
Viestintä 3 op 
Communication Skills 3 op
English for Working Life 3 op
Työturvallisuus 2 op
Teknillinen piirustus ja CAD laaja 5 op


Ammattiopinnot 
Sähkötekniikka 1 5 op 
Sähkötekniikka 2 5 op
Automaatiotekniikka 3 op
Sähkömekaniikka 4 op
Johdanto energiatekniikkaan 3 op 

Syventävät ammattiopinnot
Sähköturvallisuus ja EMC
Sähköturvallisuuden laboraatiot 3 op
Sähköturvallisuus 2 op
Rakennusten sähköjärjestelmät
Sähkö- ja teleasennukset
Yritystoiminta
Projektin suunnittelu ja johtaminen 3 op

Vapaasti valittavat opinnot
Esim.
Brush up your English 3 op 

Repetera svenska 3 op 

Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op 

Energiatehokkuus 5 op 

Visuaalisen viestinnän perusteet 5 op 
Uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa 5 op
Energia ja yhteiskunta 3 op
Ongelmanratkaisukyky 5 op

 

Tutkintoryhmään voidaan ottaa 1-5 polkuopiskelijaa. Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (alla linkki Hae koulutukseen). Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 8.12.

Opiskelu käynnistyy tammikuussa 2022 aloittavaan tutkintoryhmään integroituna. Lukuvuosi alkaa 12.1.-14.1. orientointipäivillä. Myös polkuopiskelijat on velvoitettu osallistumaan orientointipäiviin. Päivien aikana tutustutaan Centriaan, opiskelutovereihin sekä opettajiin. Päivien aikana käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta orientointipäiviin, hänen tulee olla itse yhteydessä omaan ohjaajaansa.

Huom! Centriassa seurataan koronaan liittyvää tilannetta aktiivisesti. Aloittaville opiskelijoille saatetaan tarvittaessa lähettää koronaan liittyvää ohjeistusta myös sähköpostitse, joten hakijan tulee seurata postiaan.

Centrian sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotokoulutuksessa hyödynnetään uutta koulutusteknologiaa ja opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti verkon välityksellä. Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. Lähiopetusta on suurinpiirtein 3-5 peräkkäistä päivää kuukaudessa. 

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Lisätietoja sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoista voit lukea https://web.centria.fi/hakijalle/monimuotototeutukset/insinoori-amk/sahko-ja-automaatiotekniikka. Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin osoitteessa https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk.

Yhteystiedot

Huom! Hakemus on sitova. Mikäli haluat perua hakemuksen, lähetä siitä tieto osoitteella averko@centria.fi. Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.


Opintojen laskutus ja peruminen
Sähköpostissa annetaan ohje opintojen perumiseksi. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, opiskelija kirjataan Centriaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.


Lisätietoja:
Koulutusalapäällikkö, yliopettaja Hannu Leppälä, hannu.leppala@centria.fi, 044 449 2705
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko@centria.fi.


Huomioithan, että joululomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan lomien jälkeen.

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: