POLKUOPINNOT, Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, Ylivieska

Koulutus alkaa
28.8.2017
Haku alkaa
1.6.2017
Haku päättyy
11.8.2017
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina.  

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.


SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPINTOPOLKU, 60 op

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT
Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op
Tietotekniset taidot 3 op
Tietoturva 4 op
Viestintä 3 op
Communication skills 3 op
Våga tala svenska 3 op
Algebra 1 3 op

AMMATTIOPINNOT
Teoreettinen sähkötekniikka 1 3 op
Sähköturvallisuus 3 op
Sähköasennukset 3 op
Teleasennukset 3 op
Analogiaelektroniikka 3 op
Ohjaustekniikan perusteet 2 op
Ohjelmoitavat logiikat 3 op
Tietoliikenteen perusteet 4 op
Johdanto energiatekniikkaan 2 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vapaasti valittavia opintoja esim. Oppimiskeskus Averkosta

 

Opiskelijat polkuopintoihin valitaan hakujärjestyksessä. Opiskelu tapahtuu syksyllä 2017 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2017-2018 alkaa 28.8. orientointipäivillä. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 18.8. mennessä.

Yhteystiedot

Lehtori  Seppo Jokelainen, seppo.jokelainen@centria.fi, puh. 044 4492 571

Seuraa meitä somessa: