POLKUOPINNOT, Sairaanhoitaja, päivätoteutus, Kokkola

Koulutus alkaa
28.8.2017
Haku alkaa
1.6.2017
Haku päättyy
15.8.2017
Hinta
200,00 €
Laajuus
60 op

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. 
 
Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. Tarkempi opintojen aikataulu tarkentuu henkilökohtaisessa opiskelusuunnitel­massa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

Sairaanhoitajan opintopolku 60 op

Viestintä 3 op
Svenska för arbetslivet 3 op
Communication skills 3 op
Tietotekniikka 2 op
Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op
Asiakkuus, etiikka ja vuorovaikutustaidot 5 op
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5 op
Ravitsemus 2 op
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 2 op
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 4 op
Turvallisuus hoitotyössä 5 op
Kliinisen hoitotyön perusta 10 op
Gerontologinen hoitotyö 2 op
Vapaasti valittavat opinnot 1 op

  

Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu erillisellä hakulomakkella (liite).

- Kiintiö max. 5 opiskelijaa

- Hakuaika päättyy 15.8.2017

- Hakijan tulee huolehtia itselleen omakustanteinen psykologin suorittama soveltuvuustesti.

- Soveltuvuustestin hyväksytysti suorittaneista valitaan opiskelijat hakujärjestyksessä

- Polkuopintoihin hakeneille voidaan järjestää psykologin tekemä soveltuvuuskoe23.8. 2017 Kokkolassa (tarkempi paikka ja kellonaika varmistuvat elokuussa). Hakija itse maksaa soveltuvuuskokeen kustannukset.

- Opiskelu tapahtuu syksyllä 2017 aloittaviin opiskelijaryhmiin integroituna: polkuopiskelija suorittaa lukuvuoden aikana kaikki samat opinnot kuin ryhmän varsinaiset opiskelijat =  60 opintopistettä

- Polkuopinnot suoritetaan syyskuussa 2017 aloittavan sairaanhoitajakoulutuksen päivätoteutusryhmässä. Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 60 opintopistettä, hän voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Yhteystiedot

Lehtori ja opinto-ohjaaja Merja Seppälä, merja.seppala@centria.fi, puh. 044 7250 562

Liitteet
Avaa liite
Seuraa meitä somessa: