POLKUOPINNOT, Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Koulutus alkaa
27.8.2018
Haku alkaa
28.5.2018
Haku päättyy
12.8.2018
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. 
 
Opinnot alkavat elo-syyskuun vaihteessa. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. Tarkempi opintojen aikataulu tarkentuu henkilökohtaisessa opiskelusuunnitel­massa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

Sairaanhoitajan opintopolku

Viestintä 3 op
Svenska för arbetslivet 3 op
Communication skills 3 op
Tietotekniikka 2 op
Opiskelutaidot 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Asiakkuus, etiikka ja vuorovaikutustaidot 5 op
Ihmisen elimistö ja sen toiminta 5 op
Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristö 2 op
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 5 op
Turvallisuus hoitotyössä 5 op
Kliinisen hoitotyön perusta 10 op
Gerontologinen hoitotyö 4 op
Perusterveydenhuollon harjoittelu 10 op

  

Hakuaika päättyy 12.8.2018.

Hakeminen polkuopiskelijaksi tapahtuu erillisellä hakulomakkeella (liite).

Hakijan tulee hankkia itselleen omakustanteisesti psykologin suorittama soveltuvuuskoe.

Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella. Polkuopintoihin hakeva voi osallistua valintakokeeseen 28.5.2018 Kokkolassa tai käydä soveltuvuuskokeessa Tampereella 16.8.2018 (yhteys etukäteen sähköpostilla Merja Seppälään). Hakija itse maksaa kaikki soveltuvuuskokeen kustannukset

Max. 5 opiskelijaa/ryhmä.

Opiskelu tapahtuu 27.8.2018 aloittavassa päivätoteutusryhmässä ja polkuopiskelija suorittaa 1. lukuvuoden aikana kaikki samat opinnot (60 opintopistettä) kuin ryhmän varsinaiset opiskelijat. Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Yhteystiedot

Lehtori / opinto-ohjaaja Merja Seppälä, merja.seppala@centria.fi, puh. 044 7250 562

Liitteet
Avaa liite

Seuraa meitä somessa: