POLKUOPINNOT, Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, Kokkola

Koulutus alkaa
28.8.2017
Haku alkaa
1.6.2017
Haku päättyy
11.8.2017
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPINTOPOLKU, 75 op

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT
Orientoivat opinnot
Opiskelu- ja työelämätaidot 3 op, pakollinen

Matematiikka 
Algebra 5 op, pakollinen
Geometria ja trigonometria 4 op, pakollinen

Luonnontieteet
Mekaniikka ja termofysiikka 6 op, pakollinen
Fysiikan laboratoriotyöt, 2 op
Kemia 3 op

Talous ja johtaminen
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op

AMMATTIOPINNOT
Sähköpiirien perusteet 4 op
Elektroniikan perusteet 4 op
Mittaustekniikka 3 op
Automaaatiotekniikan perusteet 4 op
Ohjelmoinnin perusteet 4 op
Relaatiotietokannat ja sql 3 op
IP-verkot 3 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Repetera svenska 3 op
Brush up your English 3 op
Matematiikan valmentava opintojakso 3 op
Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op
Tietotekniikan perusteet 3 op
ASP.NET -Programming 5 op

 

Opiskelijat polkuopintoihin valitaan hakujärjestyksessä. Opiskelu tapahtuu syksyllä 2017 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2017-2018 alkaa 28.8. orientointipäivillä. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 18.8. mennessä.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Helinä Moilanen, puh. 044 7250 405, helina.moilanen@centria.fi

Seuraa meitä somessa: