POLKUOPINNOT Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus, syksy 2021

Koulutus alkaa
23.8.2021
Haku alkaa
24.5.2021
Haku päättyy
8.8.2021
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Polkuopinnot ovat joustava tapa hakeutua koulutukseen. Jäitkö vaille opiskelupaikkaa yhteishaussa? Voit yrittää uudelleen hakemalla polkuopintoihin. Etkö ole ihan varma alavalinnasta? Et menetä mitään jos kokeilet opiskelua polkuopiskelijana. Avoimen AMK:n opinnot eivät vaikuta esim. yhteishaun ensikertalaisuuteen. Huomasitko vasta yhteishaun mentyä, että osaamisen kasvattaminen voisi  olla ajankohtaista? Haku polkuopintoihin jatkuu elokuulle asti ja monella koulutusalalla opintojen aloittaminen myös lukuvuoden aikana on mahdollista.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa Centrian tutkinto-opiskelijana. Opintopolut käynnistyvät pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden (Huom! Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot voi aloittaa ainoastaan tutkintoryhmän aloittaessa opinnot). Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmien mukana. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Monimuotototeutukset mahdollistavat paremmin opiskelun työn ohessa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen AMK:n opintoihin.

 

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op 

Perusopinnot 
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op 
Työelämässä toimiminen 1 op 
Algebra 3 op 
Funktiot 3 op 
Geometria 3 op 
Mekaniikka 4 op 
Kemia 3 op 
Communication Skills 3 op 
Viestintä 3 op 
Svenska för arbetslivet 3 op 

Ammattiopinnot 
Sähköpiirien perusteet 4 op 
Elektroniikan perusteet 4 op 
C-kieli 3 op
Ohjelmoinnin perusteet 4 op
IP-verkot 4 op

Vapaasti valittavat opinnot 

Esim.
Tietotekniikka 2 op
Brush up your English 3 op
Repetera svenska 3 op
Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op
Avaimet hyvään työelämään 1 op
ASP.NET -programming 5 op
Yrittäjämäinen toiminta 4 op 

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (24.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viimeistään 16.8. Koulutukseen voidaan valita 1-5 polkuopiskelijaa sen mukaan miten suureksi tutkintoryhmä muodostuu. Mikäli koulutusalalla niin päätetään, voidaan mukaan ottaa enemmänkin polkuopiskelijoita.

Opiskelu käynnistyy syksyllä 2021 aloittavaan tutkintoryhmään integroituna. Lukuvuosi 2021-2022 alkaa 23.8. orientointipäivillä. Myös polkuopiskelijat on velvoitettu osallistumaan orientointipäiviin. Päivien aikana tutustutaan Centriaan, opiskelutovereihin sekä opettajiin. Päivien aikana käydään läpi myös opiskeluun liittyviä tärkeitä käytännön asioita, kuten esim. Centriassa käytössä olevat tietojärjestelmät. Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta orientointipäiviin, hänen tulee olla itse yhteydessä opintotoimistoon (opintotoimisto(a)centria.fi), jotta hänelle voidaan lähettää ohjeet opintojen aloitukseen.

Huom! Mikäli koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia joudutaan jatkamaan syksyllä, voidaan orientointipäivät järjestää myös etäopetuksena. Hakijan tulee seurata sähköpostiaan ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Centrian ajankohtainen koronaohjeistus löytyy osoitteella https://web.centria.fi/opiskelijalle/ohjeita-opiskelijalle-koronatilanteessa.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Lisätietoja tieto- ja viestintätekniikan opinnoista voit lukea Centrian sivuilta:
https://web.centria.fi/hakijalle/paivatoteutukset/insinoori-amk/tieto-ja-viestintatekniikka.

Tutustu tarkemmin avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin osoitteessa https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk.

Yhteystiedot

Huom! Hakemus on sitova. Mikäli hakemus on tarpeen saada peruttua kesän aikana, lähetä siitä tieto osoitteella averko(a)centria.fi. Hakuajan päätyttyä hakija saa tiedon opiskelijavalinnan tuloksista sähköpostitse.


Opintojen laskutus ja peruminen
Opiskelijavalinnan tulosten ilmoituksen yhteydessä annetaan ohje opintojen perumiseksi. Mikäli opintojen aloitusta ei peruta ohjeen mukaan, opiskelija kirjataan Centriaan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana. Opiskelijaksi kirjaaminen tarkoittaa myös opintomaksun laskuttamista. Opiskelija on velvollinen suorittamaan maksun, mikäli hän ei ole perunut opiskelupaikkaansa peruutusehtojen mukaisesti.


Lisätietoja:
Koulutusalapäällikkö, yliopettaja Jari Isohanni, jari.isohanni(a)centria.fi.
Centrian opinto-ohjaajat: opo(a)centria.fi
Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, hakuajat, opintojen peruutus: averko(a)centria.fi.


Huomioithan, että kesälomien aikana koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Tiedusteluihin vastataan kesälomien jälkeen.

Seuraa meitä somessa: