POLKUOPINNOT, Tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus

Koulutus alkaa
26.8.2019
Haku alkaa
27.5.2019
Haku päättyy
11.8.2019
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus


Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op *
Työelämässä toimiminen 1 op *
Algebra 3 op *
Funktiot 3 op *
Geometria 3 op *
Kemia 3 op
Communication skills 3 op
Svenska för arbetslivet 3 op
Viestintä 3 op

Ammattiopinnot
Sähköpiirien perusteet 4 op
Elektroniikan perusteet 4 op
Automaaatiotekniikan perusteet 4 op
Ohjelmoinnin perusteet 4 op
IP-verkot 4 op

Vapaasti valittavat opinnot

Tietotekniikan työt 6 op
Työturvakorttikoulutus 1 op
Avaimet hyvään työelämään 1 op
ASP.NET -programming 5 op
Tietotekniikka 2 op
Brush up your English 3 op
Repetera svenska 3 op
Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op

 

 *) Pakollinen opintojakso: polkuopiskelijalla tulee olla pakolliset opintojaksot suoritettuna ennen kuin hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (27.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). 

Opiskelu tapahtuu syksyllä 2019 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2019-2020 alkaa 26.8. orientointipäivillä. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 16.8. mennessä.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Tuula Hohenthal, puh. 040 1209 878, tuula.hohenthal@centria.fi

Seuraa meitä somessa: