POLKUOPINNOT, Tuotantotalous, monimuotototeutus

Koulutus alkaa
27.8.2018
Haku alkaa
28.5.2018
Haku päättyy
12.8.2018
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.


TUOTANTOTALOUDEN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

PERUSOPINNOT
Opiskelutaidot 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Algebra 3 op
Funktiot 3 op
Geometria 3 op
Communication skills 3 op
Viestintä 3 op
Työturvallisuus 2 op

AMMATTIOPINNOT
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op
Projektin suunnittelu ja johtaminen 3 op
Työsuojelu 3 op
Markkinointi 3 op
3D-CAD -mallinnuksen perusteet 5 op
Tuotekehitys ja tuoteprojektit 5 op
Logistiikka 4 op
Robotiikka 5 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Vapaasti valittavia opintoja esimerkiksi eOppimiskeskus Averkosta. Lisäksi opiskelija voi ottaa tarjonnassa olevista opinnoista omaan opintopolkuunsa sopivia opintojaksoja, mikäli kyseisillä toteutuksilla on tilaa.

 

Opiskelijat polkuopintoihin valitaan hakujärjestyksessä. Opiskelu tapahtuu syksyllä 2018 aloittavaan ryhmään integroituna. Verkkopainotteista opetusta tuetaan lähiopetusjaksoilla, jotka kohdistetaan pääsääntöisesti perjantai-iltapäiviin ja -iltoihin sekä lauantaipäiville. Läsnäoloa edellytetään opintojen käynnistysviikonloppuna ja laboratoriopainotteisilla intensiivijaksoilla (2-3 pv). Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. 

Lukuvuosi 2018-2019 alkaa 27.8. orientointipäivillä. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 17.8. mennessä.

Yhteystiedot

Lehtori Ritva Saviluoto, ritva.saviluoto@centria.fi, puh. 044 4492 513
Lehtori  Seppo Jokelanen, seppo.jokelainen@centria.fi, puh. 044 4492 571

Seuraa meitä somessa: