POLKUOPINNOT, Tuotantotalous, monimuotototeutus

Koulutus alkaa
30.8.2019
Haku alkaa
27.5.2019
Haku päättyy
11.8.2019
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.


TUOTANTOTALOUDEN OPINTOPOLKU


Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Algebra 3 op
Funktiot 3 op
Geometria 3 op
Mekaniikka 4 op
Termofysiikka 2 op
Sähköfysiikka 3 op
Communication skills 3 op
Viestintä 3 op
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op
Työturvallisuus 2 op

Ammattiopinnot
3D-CAD -mallinnuksen perusteet 5 op
Valmistusprosessit 8 op
Koneautomaation toimilaitteet 5 op
Anturit ja ohjaustekniikka 5 op

Vapaasti valittavat opinnot
Vapaasti valittavia opintoja esimerkiksi eOppimiskeskus Averkosta. Lisäksi opiskelija voi ottaa tarjonnassa olevista opinnoista omaan opintopolkuunsa sopivia opintojaksoja, mikäli kyseisillä toteutuksilla on tilaa.

 

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (27.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 16.8. mennessä.Opiskelu tapahtuu syksyllä 2019 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2019-2020 alkaa 30.8. orientointipäivillä.

Tuotantotalouden koulutuksessa painotetaan tuotanto- ja toimitusprosessien kehittämistä metalli- ja puutuoteteollisuudessa. Ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta asiakaslähtöisten tuotteiden kehittämiseen, niiden tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen, tuotteiden valmistuksen virtaviivaistamiseen (Lean) sekä automaation tuomiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn parantamiseksi. Opintojen rakenne koostuu osaamisperusteisista moduuleista, joista opiskelija voi rakentaa omiin osaamistavoitteisiinsa sopivan opintokokonaisuuden. Verkkopainotteista opetusta tuetaan lähiopetusjaksoilla. Läsnäoloa edellytetään opintojen käynnistysviikonloppuna ja laboratoriopainotteisilla intensiivijaksoilla (2-3 pv). Monimuotototeutus mahdollistaa työskentelyn opintojen ohella, mutta ei edellytä työpaikkaa. 

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Yhteystiedot

Lehtori Ritva Saviluoto, ritva.saviluoto@centria.fi, puh. 044 4492 513
Lehtori  Seppo Jokelanen, seppo.jokelainen@centria.fi, puh. 044 4492 571


Huomioithan, että heinäkuussa koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Yhteyshenkilö vastaa postiisi kesälomansa jälkeen.

Seuraa meitä somessa: