POLKUOPINNOT, Tuotantotalous, päivätoteutus

Koulutus alkaa
26.8.2019
Haku alkaa
27.5.2019
Haku päättyy
11.8.2019
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus


Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

Centrian sivuilta löydät lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

TUOTANTOTALOUDEN OPINTOPOLKU

Opiskelija suorittaa vähintään 45 op

Perusopinnot
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op
Työelämässä toimiminen 1 op
Algebra 3 op
Funktiot 3 op
Geometria 3 op
Mekaniikka 4 op
Termofysiikka 2 op
Kemia 3op
Sähköfysiikka 3 op
Communication skills 3 op
Svenska för arbetslivet 3 op
Viestintä 3 op
Yrittäjyys ja yrityksen toimintaympäristö 5 op
Työturvallisuus 2 op

Ammattiopinnot
Markkinointi ja myynti 3 op
Yritystalous 3 op
Valmistusprosessit 8 op
3D-CAD-mallinnuksen perusteet 5 op

Vapaasti valittavat opinnot
Esim.
Brush Up Your English 3 op
Repetera Svenska 3 op
Kielenhuolto ja kirjoittaminen 3 op
Averkon verkko-opinnot

 

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (27.5. alkaen kuvauksen alta löytyy linkki Hae koulutukseen). 

Opiskelu tapahtuu syksyllä 2019 aloittavaan ryhmään integroituna. Lukuvuosi 2019-2020 alkaa 26.8. orientointipäivillä. Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse 16.8. mennessä.

Kun opiskelija on suorittanut polkuopintoina 45 opintopistettä, hän voi hakea avoimen ammattikorkeakoulun erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi. Haku tapahtuu opintopolku.fi-palvelussa.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Tuula Hohenthal, puh. 040 1209 878, tuula.hohenthal@centria.fi


Huomioithan, että heinäkuussa koulu on suljettu. Lähetäthän tiedustelusi sähköpostilla. Yhteyshenkilö vastaa postiisi kesälomansa jälkeen.

Seuraa meitä somessa: