POLKUOPINNOT, Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö

Koulutus alkaa
3.9.2018
Haku alkaa
21.5.2018
Haku päättyy
31.8.2018
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Voit aloittaa polkuopiskelun missä vaiheessa lukuvuotta tahansa (poislukien loma-aika 15.6.-7.8.). Kaikki yhteisöpedagogin 45 op polun opintojaksot voit tehdä itsenäisesti etäopiskeluna, mukana muutamia verkkokursseja. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK), KIRKON NUORISOTYÖ

Kirkollinen polku, 30 op                                     
Teologian perusteet 5 op (itsenäiset tehtävät)                                   
Luterilainen teologia 5 op (itsenäiset tehtävät)
Kirkon työn teologia 5 op (itsenäiset tehtävät)
Teologian nykytulkintoja 5 op (itsenäiset tehtävät)
Kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen 5 op (itsenäiset tehtävät)
Nuorisotyönohjaaja kirkon palveluksessa II - työyhteisö ja hallinto 5 op (itsenäiset tehtävät)

Kasvatuksellinen polku, 30 op
Opiskelutaidot 2 op (verkkokurssi)
Työelämässä toimiminen 1 op (verkkokurssi)
Nuoren kasvun tukeminen 5 op (itsenäiset tehtävät)
Kunnan nuorisotyö 5 op (itsenäiset tehtävät)
Päihdetyön peruskurssi 5 op (verkkokurssi)
Working in a multicultural world 5 op (verkkokurssi)
Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit 5 op (verkkokurssi)
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2 op tai Informaatiolukutaito 2 op (verkkokurssi)

Hakukelpoisuutta vailla oleva saa hakukelpoisuuden suorittamalla 45 op. Hakukelpoinen voidaan ottaa varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi kesken lukuvuotta kun hän on suorittanut polkuopintoja 30 op (opinnot voivat olla sekä kirkolliselta että kasvatuksen polulta miten vain) ja jos hän käy itse psykologisessa soveltuvuustestissä omakustanteisesti ja läpäisee sen (Suomen Psykologikeskus). Haku tapahtuu www.opintopolku.fi ympäri vuoden, poislukien: maaliskuu ja lokakuu (kesäloman aikana tulleet hakemukset käsitellään loma-ajan jälkeen). 

 

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Maria Känsäkoski, 044 4492 643, maria.kansakoski@centria.fi
Yliopettaja Vesa Nuorva, 044 4492 640, vesa.nuorva@centria.fi

Seuraa meitä somessa: