POLKUOPINNOT, Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö

Koulutus alkaa
28.8.2019
Haku alkaa
27.5.2019
Haku päättyy
30.4.2020
Hinta
200,00 €
Laajuus
45 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippu­matta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelu­suunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet.

Kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi, jos opiske­lija jatkaa tutkinto-opiskelijana. Opintopolut alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa tai tammikuussa. Va­paita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapah­tuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä. Päivätoteutusten opetus järjestetään arkipäivisin. Joitakin opintoja on mahdollisuus suorittaa Oppimiskeskus Averkon verkko-opintoina.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija ei ole oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin (esim. opintotuki, ateriatuki, VR:n ja matkahuollon alennukset jne.). Mikäli olet TE-toimiston asiakas, varmista oikeutesi opiskeluun TE-toimistosta ennen kuin ilmoittaudut avoimen amk:n opintoihin.

 

YHTEISÖPEDAGOGI (AMK), KIRKON NUORISOTYÖ

Kirkollinen polku, 30 op                                     
Teologian perusteet 5 op (itsenäiset tehtävät)                                   
Luterilainen teologia 5 op (itsenäiset tehtävät)
Kirkon työn teologia 5 op (itsenäiset tehtävät)
Teologian nykytulkintoja 5 op (itsenäiset tehtävät)
Kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen 5 op (itsenäiset tehtävät)
Nuorisotyönohjaaja kirkon palveluksessa II - työyhteisö ja hallinto 5 op (itsenäiset tehtävät)

Kasvatuksellinen polku, 30 op
Minä korkeakouluopiskelijana 2 op (verkkokurssi)
Työelämässä toimiminen 1 op (verkkokurssi)
Nuoren kasvun tukeminen 5 op (itsenäiset tehtävät)
Kunnan nuorisotyö 5 op (itsenäiset tehtävät)
Päihdetyön peruskurssi 5 op (verkkokurssi)
Working in a multicultural world 5 op (verkkokurssi)
Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit 5 op (verkkokurssi)
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2 op tai Informaatiolukutaito 2 op (verkkokurssi)

 

Hakukelpoisuutta vailla oleva saa hakukelpoisuuden suorittamalla 45 op. Hakukelpoinen voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi kesken lukuvuotta kun hän on suorittanut polkuopintoja 30 op (opinnot voivat olla sekä kirkolliselta että kasvatuksen polulta miten vain) ja jos hän käy itse psykologisessa soveltuvuustestissä omakustanteisesti ja läpäisee sen (Suomen Psykologikeskus / Jussi Kiikkerä). Haku tapahtuu www.opintopolku.fi  ympäri vuoden, poislukien: maaliskuu ja lokakuu (kesäloman aikana 11.6.-5.8. tulleet hakemukset käsitellään tuon jälkeen). Tutkinto-opiskelijaksi hakeudutaan kätevimmin kevään yhteishaun kautta.

Polkuopiskelijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakeutuminen polkuopiskelijaksi tapahtuu sähköisellä lomakkeella (alla linkki Hae koulutukseen). Opiskelu tapahtuu syksyllä 2019 aloittaneeseen ryhmään integroituna.

 

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Maria Känsäkoski, 044 4492 643, maria.kansakoski@centria.fi
Yliopettaja Vesa Nuorva, 044 4492 640, vesa.nuorva@centria.fi

Hae koulutukseen

Seuraa meitä somessa: