Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijan henkilösertifiointiin valmentava koulutus

Haku päättyy
15.8.2018
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Lapin ammattikorkeakoulu ja Centria järjestävät yhteistyössä Ylivieskassa rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen.

Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijoiden pätevöitymiskoulutuksesta on säädetty terveydensuojelulailla (763/1994). Terveydensuojelulaissa mainittua pätevöitymiskoulutusta on tarkennettu Sosiaali- ja terveysministeriön toukokuussa 2015 antamalla asetuksella (545/2015). Annetussa asetuksessa on määritelty valmistava koulutus, jonka rakennusterveyden- ja sisäilma-asiantuntijan täytyy käydä, voidakseen hakea VTT:ltä kyseiset henkilösertifikaatit ja toimia viranomaisten hyväksyminä asiantuntijoina rakennusten sisäilma- ja homeongelmiin liittyvissä asioissa. Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään alan koulutusta, työkokemusta ja valmentavan koulutuksen suorittamista kokonaisuudessaan. 
 
Koulutus on suunnattu kiinteistöjä omistaville ja hallinnoiville henkilöille, sisäilma- ja homeongelmia tutkiville konsulteille, terveystarkastajille sekä henkilöille, jotka haluavat perehtyä syvällisesti alaan. Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien mahdollista hakea VTT:ltä RTA tai sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia. Rakennusterveysasiantuntijan valmentavaan koulutukseen (myöh. RTA) osallistujat saavat koulutuksen yhteydessä myös sisäilma-asiantuntijan valmentavan koulutuksen. Koulutukseen osallistuva voi halutessaan suorittaa pelkästään sisäilma-asiantuntijan valmentavan koulutuksen.

Valmentavassa koulutuksessa käydään lävitse voimassa olevan asetuksen (545/2015) vaatimukset koulutuksen sisällöstä, jonka sisältö koostuu kolmesta eri osioista. A osiossa perehdytään rakennusten sisäilman epäpuhtauksiin, homeeseen, bakteereihin ja terveysvaikutuksiin. Sisäilmaongelmia tutkitaan ja analysoidaan erilaisilla laboratoriomittausmenetelmillä ja välineillä sekä perehdytään epäpuhtauksien torjuntaan. B osiossa tarkastellaan syvällisemmin rakennusfysiikkaa, rakenteiden fysikaalisia ominaisuuksia, perehdytään rakenteiden ja materiaalien kuntotutkimusmenetelmiin, tuotantotekniikkaan uudis- ja korjausrakentamisessa. Lisäksi perehdytään asiantuntijana toimimiseen sisäilmaongelmien oikeustapauksissa ja sopimustekniseen lainsäädäntöön. C osiossa käydään lävitse ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaa sekä opetellaan niihin liittyviä mittaus- ja tutkimusmenetelmiä. RTA koulutukseen osallistuvat perehtyvät edellä mainitun lisäksi syvällisemmin kuntoarvio- ja kuntotutkimusmenetelmiin, rakennetekniikkaan, lainsäädäntöön ja tekevät rakennusterveyden asiantuntijan valmentavaan koulutukseen vaaditun opinnäytetyön.

Koulutus alkaa v. 2018 ja päättyy joulukuussa 2019. Koulutus on monimuotokoulutusta, joka toteutetaan lähiopetuksena noin 2 päivää per kuukausi Ylivieskassa ja etäopetuksena päivisin verkkoympäristön kautta, mikä edellyttää osallistujalta tietokoneen ja verkkoyhteydet. 
  
Hinta
Rakennusterveyden asiantuntija osio 13 500 euroa/osallistuja                    
Sisäilma-asiantuntija osio 8 800 euroa/osallistuja

Koulutuksen hinta jakautuu tasaisina erinä kolmelle eri lukukaudelle siten, että ensimmäisen lukukauden maksuerä maksetaan ennen koulutuksen alkua huhtikuussa 2018 ja seuraavat lukukausierät joulukuussa 2018 sekä toukokuussa 2019 (4500€/erä 3 erää RTA ja 2933 €/erä 3 erää sisäilma-asiantuntijakoulutuksesta). Henkilön ilmoittautuminen mukaan koulutukseen tarkoittaa sitä, että opiskelija sitoutuu ottamaan opiskelupaikan vastaan ja maksamaan koulutuksen maksut. Jos opiskelija peruu sitovan ilmoittautumisensa ilmoittautumisajan jälkeen, perii oppilaitos 50% suuruisen maksun ensimmäisestä lukukauden maksuerästä. 

Koulutus vaatii toteutuakseen vähintään 15 osallistujaa.

Koulutuksen ilmoittautuminen 15.8.2018 mennessä. Kysy vapaita opiskelupaikkoja.

Lisätietoja henkilösertifikaateista ja niiden vaatimuksista:
Rakennusterveyden asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija


LISÄTIEDOT

Lapin ammattikorkeakoulu
Matti Moilanen
040 635 2964
matti.moilanen@lapinamk.fi

Jyrki Huhtaniska
040 546 8856
jyrki.huhtaniska@lapinamk.fi


Centria-ammattikorkeakoulu

Paula Oja
044 4492 721
paula.oja@centria.fi

Ilmoittautuminen koulutukseen:
http://www.lapinamk.fi/fi/Tyoelamalle/Henkiloston-koulutus--ja-kehittamispalvelut/Teollisuus-ja-luonnonvarat?showlocation=9ce8c32f-60da-4f63-8578-1d51d642c182&EducationID=4619988

 

Seuraa meitä somessa: