Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja valmennus

Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Työnohjaus vai valmennus?
Työnohjauksen ja valmennuksen välinen ero on häilyvä. Kummankin yhteisenä tavoitteena on tukea asiakasta ongelmaratkaisussa. Ratkaisukeskeisen lähestymistavan vahvuuksia ovat käytännönläheisyys, tavoitteellisuus ja myönteisyys.

Ratkaisukeskeinen valmentaja
auttaa asiakasta hyödyntämään omia voimavarojaan niin, että hän saavuttaa asettamansa tavoitteet ja oppii tunnistamaan voimavaransa.

Työnohjaus mahdollistaa henkilökohtaisten sekä työhön liittyvien kysymysten käsittelyn.
Työnohjauksella voidaan vaikuttaa:
- työn laatuun
- työhyvinvointiin
- työilmapiiriin
- vuorovaikutukseen
- työssä jaksamiseen
- muutoksen hallintaan
- työongelmien ennaltaehkäisyyn

Aikataulu / kesto 
Ryhmävalmennusta 4 tuntia 5:nä päivänä sopimuksen mukaan.

Kouluttaja / lisätiedot
Helinä Nurmenniemi, TtM, KTT, lehtori, puh. 044-4492 588, helina.nurmenniemi@centria.fi

Helinä Nurmenniemi perehtyi väitöstutkimuksessaan yrittäjien ajattelutavan muutokseen: Nurmenniemi, H. 2013. Palkkatyöstä yrittäjäksi. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjien ajattelutavan muutokset. Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.

Nurmenniemellä on kokemusta työyhteisöjen, esimiesten ja yrittäjien valmennuksesta. Lisäksi hän kuuluu  Ratkesin hallitukseen.        

Yhteystiedot
koulutuspäällikkö Paula Oja, puh. 044-4492 721, paula.oja@centria.fi 


Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Seuraa meitä somessa: