Relaatiotietokannat ja SQL / AVA1035-AVAS19A1 / OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
11.12.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
10.9.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
40,00 €
Laajuus
4,00
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Internetin välityksellä. Oppimisalustalla on harjoituksia, jotka tehdään itsenäisesti tai pienryhmissä SQL-oppaan ja esimerkkien avulla. Opintojaksoon kuuluu harjoitustyö.

Opintojakson tavoitteet

Opintojaksolla
- opit ymmärtämään tietokannan merkityksen tietojärjestelmissä
- opit hyödyntämään SQL-kieltä tietokannan käsittelyssä: tietyt ehdot täyttävien tietojen haku, tietojen päivittäminen (lisäykset, muutokset, poistot), tietokannan määrittely ja rakenteen muuttaminen.
- opit perusteita tietokannan suunnittelusta.

Opintojakson kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat SQL-kieltä työssään tarvitsevat ja kaikki tietokannoista ja tietojärjestelmistä kiinnostuneet henkilöt.

Opetusmenetelmät

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Centrian tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden tulee suorittaa pakollinen lähitentti.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: