Relaatiotietokannat ja SQL / AVE1035 S17/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
7.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
5.9.2017
Hinta
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteetOpintojaksolla: * Opit ymmärtämään tietokannan merkityksen tietojärjestelmissä* Opit hyödyntämään SQL-kieltä tietokannan käsittelyssä: tietyt ehdot täyttävien tietojen haku, tietojen päivittäminen (lisäykset, muutokset, poistot), tietokannan määrittely ja rakenteen muuttaminen.* Opit perusteita tietokannan suunnittelusta

Opintojakson kohderyhmä

SQL-kieltä työssään tarvitsevat. Kaikki tietokannoista ja tietojärjestelmistä kiinnostuneet henkilöt.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Internetin välityksellä. Opintojakson kesto on noin kaksi kuukautta. Oppimisalustalla on harjoituksia, jotka tehdään itsenäisesti tai pienryhmissä SQL-oppaan ja esimerkkien avulla.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Centrian tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden tulee suorittaa pakollinen lähitentti.

Kirjallisuus

Hovi, Ari, 2004. SQL-opas. Docendo.Hovi, Huotari, Lahdenmäki, 2005. Tietokantojen suunnittelu ja indeksointi. 2. painos. Docendo.

Yhteystiedot

averko@centria.fi  

Linkit

Oppimisympäristö: Optima  

Seuraa meitä somessa: