Relaxationshandledare / Relaxation Trainer (Mental Training I)

Koulutus alkaa
10.8.2020
Koulutus päättyy
27.10.2020
Haku alkaa
9.4.2020
Haku päättyy
1.8.2020
Hinta
940€ /person (+moms 24 %)
Opetuskieli
Ruotsi

Opintojakson yleiskuvaus

Relaxationshandledare / Relaxation Trainer (Mental Training I)

Kommer att ordnas på våren 2021! Tidtabell är på kommande!

   Relaxationshandledare /Relaxation Trainers diplom ger professionellt kunnande i hantering av
   stress
   sömnsvårigheter
   spänning och nervositet
   inlärning
   smärttillstånd
   trötthetstillstånd
   motivation
   arbetsro i skolor och på jobbet
 
Relaxationshandledare /Relaxation trainer -utbildningen utgör basen för mental träning. Här lär man sig och övar sig på många olika avslappningsmetoder och kombinationer av dem. Man får en bred uppsättning tekniker att använda i grupper, med individer och också med sig själv. Dessa färdigheter lämpar sig för så gott som alla arbetsplatser, skolor och daghem, då de stöder både allmänt välmående och goda arbets- eller studieresultat.
 
Utbildningen inbegriper 80 timmar närundervisning samt praktiska övningar och studier av facklitteratur på sidan om.
 

tidtabell och program
på kommande!

Kursen innefattar också 50 h. självständig praktik, framställning av eget relaxationsljudband, ett kort referat (ca 10 min.) av två valbara böcker samt framställande av kort infopaket om den egna relaxationsprodukten.

Dessutom ett tenttillfälle i form av gruppdiskussion där böckerna fås ha framme.

Böckerna för tenten:
Hans Seyle: Stress utan oro
Emile Coué: Hur jag blir frisk med hjälp av suggestion.
En bok om självkänsla.
En bok om positivt tänkande.

Pris
940 € /person (+moms 24%), som kan betalas i flera (max 5) rater                       

Plats                            
Cambus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad

Utbildare
Riitta Korpela, Företagare (www.viasensus.fi), Ekonomie Kandidat, Relaxationshandledare, Sertifierad Mentaltränare, Mental Manager, NLP Trainer, Arbetshandledare, Arbetsplatsmedlare.

Arbetat de senaste 12 åren innan övergång till företagare som företagsutvecklare, företagsrådgivare (speciellt företagets ägar- och generationsväxling), mentoring samt med arbetsuppgifter gällande regionens välmående och utveckling på ett regionalt utvecklingsbolag. Specialkunnande psykodynamiska processer och familjedynamik som härrör sig till ägarskiften och generationsväxlingar samt mentoring, implementering av organiserad mentoring i organisationer. Kris- och konflikthantering samt arbetsplatsmedling. Bra kännedom gällande förändringsdynamik och –ledning.

Övergått till företagande 1.2.2013. Verkat inom privatsektorn i över 10 år samt inom den offentliga sektorn i över 10 år. Således en bra kännedom om den offentliga och den privata sektorn. Intresserad av människan, utveckling, kommunikation, dialoger, växelverkan, de mentala processerna i människans beteende, stresshantering mm. Är nyfiken på livet och vad det har att erbjuda och säger sällan nej till en utmaning. 

Suomen Työnohjaajat ry. (STOry) medlem
Finlands Forum för Medling r.f medlem
Förbundet för mentala tränare i Finland rf medlem
Suomen Omistajanvaihdosseura ry:n (www.omistajanvaihdosseura.fi) medlem av styrelsen sedan 2010, föreningens ordförande 2013-2016.
Suomen Yhteisöakatemian (www.sya.fi) medlem
Suomen Yrittäjät medlem
Referensser www.viasensus.fi
            

Anmälan
via länken nedan

Information
Utbildare Riitta Korpela, 045 122 2654, riitta.korpela@viasensus.fi
Utbildningschef Kirsi Vuotila, 040 632 4341, kirsi.vuotila@centria.fi
Utbildningssekreterare Riikka Store, 044 725 0402, riikka.store@centria.fi
 
Regler för annullering
Anmällninngar kan annuleras endast under anmälningstiden senast 1.8. Därefter kommande annulleringar debiteras med 50% av kursavgiften. Icke annullerade anmälningar debiteras med kursavgiften i sin helhet. I händelse av förhinder kan utbildningsplatsen överföras till en annan person som arbetar i samma organisation.

Seuraa meitä somessa: