Relaxationshandledare

Koulutus alkaa
4.5.2022
Koulutus päättyy
9.9.2022
Haku alkaa
11.2.2022
Haku päättyy
24.4.2022
Hinta
975€ (+moms 24 %)
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Relaxationshandledare / Relaxation Trainer (Mental Training I)

   Relaxationshandledare /Relaxation Trainers diplom ger professionellt kunnande i hantering av

   stress
   sömnsvårigheter
   spänning och nervositet
   inlärning
   smärttillstånd
   trötthetstillstånd
   motivation
   arbetsro i skolor och på jobbet
 
Relaxationshandledare /Relaxation trainer -utbildningen utgör basen för mental träning. Här lär man sig och övar sig på många olika avslappningsmetoder och kombinationer av dem. Man får en bred uppsättning tekniker att använda i grupper, med individer och också med sig själv. Dessa färdigheter lämpar sig för så gott som alla arbetsplatser, skolor och daghem, då de stöder både allmänt välmående och goda arbets- eller studieresultat.
 
Utbildningen inbegriper 80 timmar närundervisning samt praktiska övningar och studier av facklitteratur på sidan om. Kursboken är MENTAL TRÄNING - Framtidens arbetsredskap, författare Rita Ahvenniemi.
 

tidtabell och program
- ons 4.5. kl. 9.00-16.00, Avslappning på allmän bas
- to 5.5. kl. 9.00-16.00, Autogen avspänning; Inlärning
- to 2.6. kl. 9.00-16.00, Fördjupningsmetoder; Stresskontroll
- fre 3.6. kl. 9.00-16.00, Aktiv progressiv avspänning; God sömn
- ons 15.6. kl. 9.00-16.00, Avslappningsmetoder för barn; Självkänsla
- to 16.6. kl. 9.00-16.00, Hantering av smärttillstånd
- to 11.8. kl. 9.00-16.00, Användning av musik; Metaforer
- fre 12.8. kl. 9.00-16.00, Andning och röstanvändning; Produktutveckling
- to 8.9. kl. 9.00-16.00, Egna ljudband och ställningstagande till dem; Tent
- fre 9.9. kl. 9.00-16.00, Helhetsbild, sammandrag; Diplomutdelning

Kursen innefattar också 50 h. självständig praktik, framställning av eget relaxationsljudband, ett kort referat (ca 10 min.) av två valbara böcker samt framställande av kort infopaket om den egna relaxationsprodukten.

Dessutom ett tenttillfälle i form av gruppdiskussion där böckerna fås ha framme.

Böckerna för tenten:
Hans Seyle: Stress utan oro
Emile Coué: Hur jag blir frisk med hjälp av suggestion.
En bok om självkänsla.
En bok om positivt tänkande.

Pris
975 € /person (+moms 24%), som kan betalas i flera (max 5) rater. Priset inkluderar boken MENTAL TRÄNING - Framtidens arbetsredskap, författare Rita Ahvenniemi.                     

Plats                            
Cambus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
Utbildningen anordnas i främsta hand som närvaroutbildning. Vid skärpt coronaläge anordnas utbildningen som distansutbildning.


Utbildare
RiittaFia Korpela, Företagare (www.viasensus.fi), Ekonomie Kandidat, Relaxationshandledare, Sertifierad Mentaltränare, Mental Manager, NLP Trainer, Arbetshandledare, Arbetsplatsmedlare.

Arbetat de senaste 12 åren innan övergång till företagare som företagsutvecklare, företagsrådgivare (speciellt företagets ägar- och generationsväxling), mentoring samt med arbetsuppgifter gällande regionens välmående och utveckling på ett regionalt utvecklingsbolag. Specialkunnande psykodynamiska processer och familjedynamik som härrör sig till ägarskiften och generationsväxlingar samt mentoring, implementering av organiserad mentoring i organisationer. Kris- och konflikthantering samt arbetsplatsmedling. Bra kännedom gällande förändringsdynamik och –ledning.

Övergått till företagande 1.2.2013. Verkat inom privatsektorn i över 10 år samt inom den offentliga sektorn i över 10 år. Således en bra kännedom om den offentliga och den privata sektorn. Intresserad av människan, utveckling, kommunikation, dialoger, växelverkan, de mentala processerna i människans beteende, stresshantering mm. Är nyfiken på livet och vad det har att erbjuda och säger sällan nej till en utmaning. 

Suomen Työnohjaajat ry. (STOry) medlem
Finlands Forum för Medling r.f medlem
Förbundet för mentala tränare i Finland rf medlem
Suomen Omistajanvaihdosseura ry:n (www.omistajanvaihdosseura.fi) medlem av styrelsen sedan 2010, föreningens ordförande 2013-2016.
Suomen Yhteisöakatemian (www.sya.fi) medlem
Suomen Yrittäjät medlem
Referensser www.viasensus.fi
            

Anmälan
via länken nedan

Information
Utbildare RiittaFia Korpela, 045 122 2654, riitta.korpela@viasensus.fi
Utbildningschef Kirsi Vuotila, 040 632 4341, kirsi.vuotila@centria.fi
Utbildningssekreterare Riikka Store, 044 725 0402, riikka.store@centria.fi
 
Regler för annullering
Anmällninngar kan annuleras endast under anmälningstiden senast 24.4.2021. Därefter kommande annulleringar debiteras med 50% av kursavgiften. Icke annullerade anmälningar debiteras med kursavgiften i sin helhet. I händelse av förhinder kan utbildningsplatsen överföras till en annan person som arbetar i samma organisation.

Seuraa meitä somessa: