Repetera svenska / AVA1027 S17/1 RYHMÄ ON TÄYNNÄ!!

Koulutus alkaa
27.9.2017
Koulutus päättyy
7.12.2017
Haku alkaa
1.8.2017
Haku päättyy
7.9.2017
Hinta
30,00 €
Laajuus
3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

 

 

Opiskelija opiskelee ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Opiskelija kehittää suullisia ja kirjallisia valmiuksia opiskella ammatillista kieltä. B1-taso saavutetaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

 

Opintojakson tavoitteet

Ruotsin valmentava opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta sekä kirjallisen että suullisen kielen tuottamista. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella. Opintojakso sopii opiskelijoille, jotka haluavat opiskella itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson jälkeen käyttää arkielämän ruotsia.

Edeltävät opinnot

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella. Opintojakso sopii opiskelijoille, jotka haluavat opiskella itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: