Repetera svenska / AVA1027 S19/1 /OPINTOJAKSO TÄYNNÄ!

Koulutus alkaa
2.10.2019
Koulutus päättyy
11.12.2019
Haku alkaa
2.9.2019
Haku päättyy
3.9.2019
Hinta (ei koske muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoita eikä väyläopiskelijoita)
30,00 €
Laajuus
3,00
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

 

 

 

Opiskelija opiskelee ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Opiskelija kehittää suullisia ja kirjallisia valmiuksia opiskella ammatillista kieltä. B1-taso saavutetaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

 

Opintojakson tavoitteet

Ruotsin valmentava opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta sekä kirjallisen että suullisen kielen tuottamista. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella. Opintojakso sopii opiskelijoille, jotka haluavat opiskella itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa opintojakson jälkeen käyttää arkielämän ruotsia.

Edeltävät opinnot

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella. Opintojakso sopii opiskelijoille, jotka haluavat opiskella itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta.

Yhteystiedot

averko@centria.fi

Seuraa meitä somessa: