Ruotsin kertauskurssi tekniikan aloille

Koulutus alkaa
15.1.2018
Koulutus päättyy
31.7.2018
Haku alkaa
1.1.2018
Haku päättyy
20.6.2018
Hinta
10,00 - 30,00 €
Laajuus
1-3 op
Opetuskieli
Suomi

Opintojakson yleiskuvaus

Opintojakso koostuu ruotsin yläasteen, lukion sekä työelämän sanaston kertaamisesta, rakenteiden mieleen palauttamisesta sekä rakenne- ja kuuntelutehtävistä sekä puhumisen pari- ja pienryhmäharjoituksista.

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija selviää helpoissa yleisissä ja tekniikan alojen puhetilanteissa ruotsin kielellä sekä ymmärtää arkitilanteiden keskusteluiden sisällöt. Opiskelija osaa esitellä itsensä ja toisen henkilön, kertoa omasta perheestä ja harrastuksista. Lisäksi hän osaa kertoa työpäivästään ja niistä työtiloista, joissa hän työskentelee. Hän hallitsee työvälinesanaston ja osaa antaa turvallisuusohjeita ruotsiksi. Hän tuntee omaa tekniikan sanastoa osaa helpoista päivän tapahtumista. Opiskelija hallitsee keskeisimmät ruotsin kielen rakenteet.

Kurssin valmistaa opiskelijaa AMK-tasoisille kaikille yhteisille opintojaksoille tarjoten sanaston, kuuntelun ja puhevalmiuksien kertausta.

Opintojakson kohderyhmä

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu niille toisen asteen opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkavansa opintoja tekniikan alalla.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssimateriaalit ja -tehtävät on järjestetty moduleihin. Suorittamalla yhden modulin saa 1osp, kahden modulin suorittamisesta saa 2osp ja kolmesta 3osp. 

 Sisältö: 

Mod. 1:

Oman alan sanastoa
Esittely ja tutustuminen
Työpäivästä kertominen
Kielioppi- ja rakenneharjoituksia

Mod. 2:

Työtilat, opastus
Työvälineet, turvallisuusohjeet
Rakenne- ja rakenneharjoituksia

Mod. 3:

Kansainvälisyys
Matkailu
Rakenne- ja sanastoharjoituksia

Seuraa meitä somessa: