S/4HANA training for TS410 certifications

Koulutus alkaa
18.3.2022
Koulutus päättyy
31.12.2022
Haku alkaa
18.3.2022
Haku päättyy
31.12.2022
Hinta
2900 €/person (+ VAT 24%)
Opetuskieli
Englanti

Opintojakson yleiskuvaus


Kuvaus

 • Toiminnanohjausjärjestelmien yleinen tuntemus, painopisteenä SAP S/4HANA. Kieli on englanti.
 • S/4HANA järjestelmän toiminnallisuus
 • ERPsim yrityssimulaatiopeli
 • Yksi yrityskerta SAP TS410 sertifiointikokeeseen: C_TS410_1709: “SAP Certified Application Associate - Business Process Integration with SAP S/4HANA 1809“

Osallistujat valmistautuvat SAP TS410 sertifiointiin. Kurssin osallistuja on kykenevä suorittamaan sertifionnin (C_TS410_1709) kurssin suorittamisen ja sen jälkeisen omaehtoisen intensiivisen opiskelujakson jälkeen, jonka aikana kurssin sisältöjen kertaaminen on erittäin suositeltavaa.

Kurssi sisältää S/4HANA-järjestelmän käyttöä ERPsim-yrityssimulaatiota hyödyntäen. ERPsim-simulaation hyväksikäytön on havaittu parantavan suoritusta sertifiointikokeessa erityisesti niiden opiskelijoiden ryhmässä, joilla ei ole aiempaa S/4HANA-kokemusta..

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijalla on teoreettinen osaaminen TS410-kokeen suorittamiseen sisältäen seuraavat toiminnot ja prosessit:

 • Logistics
  • Purchasing
  • Inventory Management
  • Warehouse Management
  • Production Control
  • Sales and Distribution
  • Plant maintenance
  • Project Management
 • Accounting
  • Financial Accounting
  • Controlling
 • Human Capital Management


Kurssin aikana opiskelija voi mitata oppimimistuloksiaan kokeilla.

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija omaa valmiudet suorittaa SAP sertifioinnin C_TS410_1709: "SAP Certified Application Associate - Business Process Integration with SAP S/4HANA 1809“. Sertifiointi on yleisesti tunnettu ja hyväksytty todistus S/4HANA-osaamisesta.

Kokeen voi suorittaa etänä. Se sisältää 80 monivalintakysymystä, kieli on englanti. Aikaa on kolme tuntia.

Kohderyhmä
Perusosaaminen toiminnanohjausjärjestelmistä vaaditaan

Aikataulu
non-stop opintojakso.
Sisältää verkko-opintoja + workshopin. Yhteensä 135 opiskelutuntia.

Hinta
2900 €/hlö (+ Alv 24%)

Kouluttaja
Hannu Kari, Centria-ammattikorkeakoulu
Business information systems researcher
Long experience with SAP-products and education
Multiple SAP certifications


Lisätiedot

kouluttaja Hannu Kari, hannu.kari@centria.fi

Ilmoittautuminen
sivun alla olevan Apply to-linkin kautta


In English

Description

 • Theoretical knowledge of ERP systems in the context of S/4HANA
 • Learn functionalities of different modules within S/4HANA system
 • ERPsim business simulation game
 • Test SAP TS410 certification
 • The course includes one chance to test the competence for the official SAP certificate: C_TS410_1709: “SAP Certified Application Associate - Business Process Integration with SAP S/4HANA 1809“


The participants are prepared for the SAP TS410 certificate exam. Participants can take the SAP Consultant Certificate Exam (C_TS410_1709) after completing the course and recommended self-study period with intensive repetition of the course theoretical contents.

Course also includes gaming with live SAP -based ERPsim business simulation game which demonstrably enhances success in SAP certification exam.

After completing the course, the participants specifically have  knowledge needed in the TS410 exam of the following functions and their integration within complex business processes:

 • Logistics
  • Purchasing
  • Inventory Management
  • Warehouse Management
  • Production Control
  • Sales and Distribution
  • Plant maintenance
  • Project Management
 • Accounting
  • Financial Accounting
  • Controlling
 • Human Capital Management


Participants will be able to take tests during the course measuring their abilities to take the TS410 exam. Also tests to measure knowledge in self-study phase will be provided.

After the completion of the course, participants can take a certification exam. The exam is directly held by SAP SE and after a successful attempt the participants will receive the official SAP certificate: C_TS410_1709: "SAP Certified Application Associate - Business Process Integration with SAP S/4HANA 1809“. This certificate is recognized in all industrial sectors as a worldwide standard.

The exam can be done online for example from home. The certificate exam is carried out on a computer and is a knowledge test comprising 80 multiple choice questions. Time limit is three hours.

Target group
the basic proficiency level is required

Language of instruction
English

Schedule

non-stop studies
Including online studies + workshop. In total 135 student work hours.

Price
2900 €/person (+ VAT 24%)

Trainer
Hannu Kari, Centria UAS
Business information systems researcher
Long experience with SAP-products and education
Multiple SAP certifications


Further information

Trainer Hannu Kari, hannu.kari@centria.fi


Apply to

Seuraa meitä somessa: